Matko Pomocy Nieustającej

1. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją,
Jak miło duszy upadającej,
Wspomnieć na Ciebie nasza nadziejo.

Ref.: Matko Pomocy Nieustającej! Maryjo ratuj, Matko pociesz.
Matko Pomocy Nieustającej! Maryjo ratuj, Matko pociesz nas!

2. Łzę ledwie jedną w smutku uronię
I w prośbie Ciebie wezwe gorącej,
Litosne zarasz dajesz mi dłonie.