Matka Boża Płacząca

O Madonno łez, wejrzyj z matczyną dobrocią na ból świata!

Osusz łzy cierpiącym, zapomnianym, zrozpaczonym, ofiarom różnorakiej przemocy.

Wyproś dla wszystkich łzy nawrócenia i nowego życia, żeby one otworzyły serca na odradzający dar Bożej miłości.

Wyproś dla wszystkich łzy radości po doświadczeniu głębokiej czułości Twojego Serca. Amen.

Jan Paweł II