Maryjo, córko Twego Syna

Ref.: Maryjo, córko Twego Syna, h e h

Matko Jezusa i Matko nasza, e h

Dziewico tak bardzo przedziwna. G Fis

1. Maryjo, Tyś jest stworzeniem, h e h

które wydało na świat Stworzyciela; e h

Tyś służebnicą, która poczęła Swego Pana. G Fis

2. Maryjo, utworzona z ziemi, h e h

Tyś jest pełnym chwały, e h

pełnym chwały obrazem nieba. G Fis

3. Maryjo, Ty będąc najmniejszą, h e h

jesteś niewiastą największą e h

i będąc córką Boga, G

jesteś Jego Matką, Fis

będąc córką Boga, e

jesteś Jego Matką. Fis

Dziewico tak bardzo przedziwna. G Fis