Różne teksty maryjne

18.07.2020

Magnificat

0 komentarzy · 529 czytań · Drukuj

Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...

W kolejnych artykułach przedstawiamy krótko szereg oficjalnych modlitw do Matki Bożej. Ufamy, że przypomnienie oraz wyjaśnienie ich utwierdzi u naszych Czytelników nabożeństwo do Niepokalanej. Przypominamy też, że podstawy do pobożności Maryjnej nakreślił Paweł VI w 1974 r., w adchortacji apostolskiej "Marialis cultus", w której czytamy: Kult Maryjny jest głęboko zakorzeniony w objawionym Słowie Bożym i mocno wspiera się na prawdach nauki katolickiej, jakimi są: szczególna godność Maryi, która jest "Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córką Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego; dzięki zaś temu darowi szczególenej łaski góruje wielce nad wszystkimi innymi stworzeniami zarówno ziemskimi, jak niebieskimi" (nr 56).

Pieśń uwielbienia

Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Od III/IV w. w Liturgii Godzin śpiewno trzy kantyki z Nowego Testamentu: Benedictus (Łk 1,68 - 79), Magnificat (Łk 1,46 - 55) oraz Nunc Dimittis (Łk 2,29 - 32). Magnificat odmawiało się niekiedy podczas godziny czytań oraz podczas modlitwy wieczornej (to jest nieszporów).

Na Wschodzie było ono śpiewane każdego dnia podczas godziny czytań w liturgii bizantyjskiej, a także w liturgii armeńskiej i syryjsko - maronickiej.

Na Zachodzie wchodziło ono w skład godziny czytań w liturgii galijskiej. W obrządku rzymskim śpiewano je na zakończenie modlitwy wieczornej. Uczeni przypuszczają, że Magnificat było pierwotnie śpiewane podczas godziny czytań i w innych obrządkach, a zostało włączone do modlitwy wieczornej pod koniec V w. Nastąpiło to po Soborze w Efezie (431), kiedy pobożność Maryjna rozwinęła się na Zachodzie, a zwłaszcza w Rzymie.

Ponieważ jest to kantyk radości i dziękczynienia, Magnificat często śpiewa się na zakończenie różnych kościelnych uroczystości.

Jest to modlitwa zwiastująca wartości błogosławieństw, wspominająca o królestwie Bożym, które należy do ubogich, pokornych, cierpiących, potrzebujących i tych, którzy okazują miłosierdzie, do zachowujących pokój i prześladowanych.

Gdy Maryja słyszy i przyjmuje wiadomość od anioła, że zostanie Matką Mesjasza, Syna Bożego, pospiesznie udaje się z wizytą do swej kuzynki Elżbiety, spodziewającej się dziecka.

Kiedy pozdrowienie Elżbiety potwierdza ten kulminacyjny moment Chrystusowego Wcielenia w Maryi, Jej wiara osiąga nową świadomość i doświadczenie. Jej odpowiedzią jest Magnificat, którego tytuł pochodzi od pierwszych słów przekładu łacińskiego, oznaczającego "uwielbia" lub "głosi wielkość". Jest to kantyk całkowicie przeniknięty wiarą i nadzieją ludu Bożego Starego Testamentu.

Tekst pieśni Maryi

Magnificat jest pełen odniesień do Starego Testamentu, zwłaszcza do psalmów, które stanowiły modlitewnik ubogich Pańskich. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że pieśń Maryi jest "chrześcijańskim psalmem" par excellence.

Można go podzielić następująco: Uwielbienie wstępne (w. 46 - 47): "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Strofa I: Boża dobroć wobec Maryi (w. 48 - 50). Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest Święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

Strofa II: Boża dobroć wobec Jego ludu (w. 51 - 53). Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Zakończenie: Wypełnienie Bożych obietnic (w. 54 - 55). Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".

Osoba modlącej się Maryi

Oprócz radosnego wychwalania Boga, Magnificat odsłania Serce Maryi: Jej pokorę w akcie uwielbienia Boga; Jej moc, gdy pozostaje skupiona na Bogu; Jej ducha modlitwy, gdy modli się w duchu psalmów i modlitw Starego Testamentu; Jej wiedzę o historii zbawienia, kiedy w zwięzłej formie wymienia tematy historii zbawienia.

Maryja jest najwspanialszą przedstawicielką ubogich Pańskich, tych pobożnych Żydów starożytnych czasów, którzy wierzyli w Pana i tylko w Nim samym pokładali swą ufność.

Toteż Maryja zajmowała pierwsze miejsce wśród ubogich Pańskich Nowego Testamentu, do których należy zaliczyć Zachariasza, Elżbietę, pasterzy u żłóbka, cierpiących, wdowy i sieroty, całkiem odmiennych od pyszniących się i samowystarczalnych, którzy ufali własnej mocy, nie potrzebując Pana.

Maryja wielbi Boga i raduje się w Nim jako swoim Zbawcy. Wie, że zwiastowane Jej narodziny Dzieciątka zainaugurują przełomowy akt Zbawienia.

Dziewica z Nazaretu jest zmieszana z powodu nadzwyczajnego zaszczytu, jakiego dostąpiła od Boga. Jedynym źródłem Jej radości jest Bóg, Jej Zbawiciel. Uniesienie, jakiego doświadcza jest to zachwyt dni ostatecznych, wielka tęsknota radości, która wreszcie, z przybyciem Mesjasza, wypełnia się.

Maryja wskazuje też na niezwykły przywilej jakiego dostąpiła. Sprawi on, że chrześcijanie wszystkich czasów będą nazywać Ją błogosławioną - choć jest uniżoną Służebnicą Pańską. Zrodzenie Mesjasza jest największą z "wielkich rzeczy", jakie Bóg uczynił Maryi.

Maryja wysławia także miłosierdzie Boga, okazane tym, którzy się Go boją - to jest ubogim Pańskim na przestrzeni historii ludu Bożego Starego Testamentu, a teraz i Nowego. Podkreśla Ona trzy cechy Boga, budzące zachwyt ubogich - Jego potęgę, świętość i miłosierdzie!

Maryja zauważa, że moc Boża sprzeciwia się pysznym. W odniesieniu do Maryi oznacza to, że czyniąc Ją Matką Mesjasza przez dziewicze poczęcie, Bóg wprowadził w zakłopotanie ludzką pychę i mądrość tego świata.

Dobra, o których mówi Maryja, nie są materialnymi bogactwami, lecz błogosławieństwami mesjańskimi. Jedną z cech mesjańskich Królestwa będzie ewangelizacja uniżonych (por. Iz 61,1). Istotnie, Maryja antycypuje naukę swego Syna o tym, że bogactwo i potęga nie są prawdziwymi wartościami, gdyż nie mają znaczenia w oczach Bożych.

Na zakończenie swojej pieśni Maryja przypomina obietnicę Boga, że miłosiernie będzie obdarzał swego sługę Izraela, wybrany przez Boga naród. Dziedzictwem Izraela są wszyscy, a zatem pełna miłosierdzia Boża interwencja będzie owocować na wieki, a zatem nigdy się nie skończy.

Swoją pieśnią i samą sobą Maryja przypomina niektóre spośród wielkich kobiet Starego Testamentu, będące wyzwolicielkami swych rodaków, broniące sprawiedliwości i chwały Bożej oraz miłości Jego ludu.

Powinniśmy starać się uczynić Magnificat naszą własną modlitwą przez rozmyślanie nad tym, co Bóg dla nas uczynił, za co możemy Go wielbić.

M. Adaszkiewicz OFMConv, "Posłaniec św. Antoniego z Padwy", 7 - 8\2013 s. 14 - 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.