Jan Paweł II, św. (Madonno łez)

Madonno łez

Modlitwa wypowiedziana pod koniec homilii podczas poświęcenia sanktuarium Matce Bożej Płaczącej w Syrakuzach w 1994 r.


O Madonno łez,
wejrzyj z matczyną dobrocią na ból świata!

Osusz łzy cierpiącym, zapomnianym, zrozpaczonym,
ofiarom różnorakiej przemocy.

Wyproś dla wszystkich
łzy nawrócenia i nowego życia,
żeby one otworzyły serca
na odradzający dar Bożej miłości.

Wyproś dla wszystkich łzy radości
po doświadczeniu głębokiej czułości
Twojego Serca.

Amen.

Jan Paweł II, 1994 r.