Gdzie Matka, tam miłość

1. Gdzie Matka, tam miłość,

Gdzie Matka, tam szczęście,

Gdzie Matka, tam radość prawdziwa.

Więc świat bez miłości, bez szczęścia, radości,

Tej Matki wciąż szuka, przyzywa:

"Przyjdź, Matko, przyjdź,

Rozsiewaj szczęście dokoła,

Przyjdź do nas, przyjdź do nas

Radosna Matko Kościoła!"

2. Gdzie matka, tam litość

I wspólna jest boleść,

Gdzie matka, tam mniejsze cierpienie.

Więc świat chorujacy, zraniony, cierpiący,

Do Matki śle tęskne westchnienia:

"Przyjdź, Matko, przyjdź!"

Świat chory błaga i woła:

"Przyjdź do nas, przyjdź do nas,

Bolesna Matko Kościoła!"