Dzisiaj zabłysnął wielki znak

1. Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie:

Święta Niewiasta w słońce obleczona;

Gwiazdy Ją wieńczą, księżyc jasno świeci

Pod Jej stopami.

2. Matko Dziewico, Rodzicielko Boga,

W Tobie zwycięża światło nad ciemnością;

W dniu tym wielbimy Twoje wyniesienie

Nad wszechświat cały.

3. Pierwsza po Synu weszłaś w bramy nieba

Z duszą i ciałem jaśniejącym łaską;

Odtąd się stałaś drogą najpewniejszą

Do domu Boga.

4. Synu Maryi, Bracie wszystkich ludzi,

Ty, coś zmartwychwstał w pełni człowieczeństwa,

Tobie i Ojcu, i Duchowi Prawdy

Niech będzie chwała. Amen.