Dzięki Ci Matko

1. Dzięki Ci Matko, żeś taka dobra, G D7 G e

Żeś taka polska i taka nasza. a D G G7

Dzięki Ci Matko, bo z Twej przyczyny C c G

Świat cały Polsce radość ogłasza. a A D7

Radość tak wielką, że nasze serca G D7 G e

Wyrazić szczęścia nie są dziś w stanie. a D7 G

Radość, że Polak teraz prowadzi C c G e

Bożą owczarnię na Watykanie. a A D D7

Ref.: O Jasnogórska Królowo Polski, G a

Dzięki Ci składa D7

Dziś Ojczyzna nasza cała G D7

Prosząc, byś zawsze Ojca Świętego G a

Swoją opieką, swoją troską otaczała. D G

2. Chciałaś Maryjo umocnić wiarę,

Która dziś w świecie jest zagrożona.

Chciałaś przypomnieć, że przecież z Bogiem

Wszystkie trudności człowiek pokona.

Więc uprosiłaś polskiego Piotra,

By z Watykanu, gdy przyjdzie trwoga,

Pomagał światu odnaleźć prawdę,

Pomagał światu odnaleźć Boga.