Pomóż mi ukochać modlitwę różańcową

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

Maryjo Dziewico,
pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową,
bym jej nigdy nie zaniedbał,
by się stała moją codzienną potrzebą.

Niech ta ewangeliczna modlitwa
stanie się coraz silniejszą więzią,
łączącą mnie z Jezusem i z Tobą,
hołdem dziecięcej pobożności i miłości,
umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków
w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie tajemnic różańcowych
wprowadzało mnie w duchową głębię,
gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.

W świetle tajemnic różańcowych
ukazuj mi, Matko Różańcowa, powagę życia ziemskiego,
które przygotowuje mi los wieczny,
więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez tajemnice różańcowe pouczaj mnie,
że cierpienie, pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu,
przynosi wielkie owoce zbawcze;
że przetrwanie z Jezusem doświadczenia Kalwarii
otwiera przede mną blask zmartwychwstania
na wieczne szczęście z Nim.
Tam nie będzie już łez,
lecz nieustanne dziękczynienie za łaski,
które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi. Amen.


Źródło:

  • Matka Boża Różańcowa / Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - rozaniec.maryjni.pl
  • Różaniec / Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - adonai.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - misyjne.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej - dziekanowice.pl