Akt zawierzenia Matce Bożej Dziekanowskiej

Tobie wielu zawdzięcza łaskę wiary, zdrowia i życia

Matko Boża, która od czterech wieków na tym Dziekanowskim Wzgórzu objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy uciekają się pod Twoją opiekę, przyjmij dziś naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją niezwykłą obecność i macierzyńską troskę. Ty zawsze byłaś ze swoim ludem w chwilach radości i smutku, w chwilach tryumfu i tragedii narodowej. Tobie lud Twój zawdzięcza moc przetrwania czasu niewoli pod zaborami, zawieruchy wojennej i bezdusznego komunizmu. Tobie wielu zawdzięcza łaskę wiary, zdrowia i życia.

Dzisiaj przychodzimy do Ciebie, o Matko Dziekanowska, z ufnością, że udzielisz nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko co mamy i czym jesteśmy, zawierzamy Twojej pieczy.

Tobie, o Matko, wychodząca zawsze na spotkanie nam grzesznikom, oddajemy dziś siebie samych i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, nasze słabości i cierpienia. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez Sakrament Pokuty.

Udziel naszym rodzinom łaski, by szanowały i kochały każde poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w swoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.

O Pani Dziekanowska, strzeż nasze ogniska rodzinne, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca.

Przyjmij rodziców i starszych.

Przyjmij młodzież i dzieci.

Przyjmij także chorych i osamotnionych, ludzi pracy fizycznej, na roli i w przemyśle, ludzi pracy umysłowej, w szkołach, biurach i instytucjach.

Przyjmij wszystkich!

Niech nie przestaje za sprawą Twej obecności, o Matko Dziekanowska, objawiać się na tej ziemi miłość, która jest potężniejsza niż grzech.

Uzdrowienie chorych, Pocieszycielko strapionych, bądź pociechą cierpiących na ciele i duszy, światłem szukających Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Okaż wszystkim ludziom, żeś jest Matką nadziei.

Spraw, aby na całym świecie zapanował trwały pokój; aby każdy widział w drugim człowieku brata; aby ludzie żyli tak, jak przystało dzieciom Bożym.

Ustrzeż nas od zachłanności, od zawiści, od pogoni za egoistycznym interesem.

Spraw, abyśmy zawsze słyszeli bardzo wyraźnie Twój macierzyński głos: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn".

Spraw, abyśmy wytrwali z Chrystusem!

Nie pozwól ginąć braciom Twojego Syna.

Daj moc prawdy naszym sercom.

Wyrażając Ci, o Matko, naszą najgłębszą wdzięczność za cztery wieki Twojej macierzyńskiej opieki, prosimy Cię pokornie: bądź nadal Matką, chociaż tak mało na tę macierzyńską miłość zasługujemy.

Błogosław temu sanktuarium, błogosław ludowi, który tu się modli i śpiewa, błogosław wszystkim swoim dzieciom - teraz i na wieki. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Akt zawierzenia Matce Bożej Dziekanowskiej - dziekanowice.pl