Akt Poświęcenia Sercu Maryi (dla kapłanów)

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
dla kapłanów

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia,
Królowo nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników!

My, członkowie Kapłańskiego Ruchu Maryjnego,
wezwani, by utworzyć zastęp Twoich Kapłanów,
poświęcamy się dzisiaj w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Poświęcamy się Tobie w tym celu,
aby z Tobą i przez Ciebie
przeżywać wszystkie obowiązki
podjęte w sakramentach chrztu i kapłaństwa.

Zobowiązujemy się również
wypracować w sobie
owo wewnętrzne nawrócenie,
które wyzwoliłoby nas
od wszelkiego ludzkiego przywiązania do siebie,
do kariery,
do wygód i kompromisów ze światem,
abyśmy, tak jak Ty,
byli gotowi pełnić zawsze i wyłącznie Wolę Bożą.

Powierzając Tobie,
Matko najsłodsza i miłosierna, nasze kapłaństwo,
byś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów,
w tej decydującej godzinie,
jaka ciąży nad światem,
zobowiązujemy się przeżywać je zgodnie z Twoimi życzeniami.

W szczególności zaś zobowiązujemy się
odnowić ducha modlitwy i pokuty,
żarliwie odprawiać Najświętszą Eucharystię
i liturgiczną modlitwę dnia,
odmawiać codziennie Różaniec święty,
w pierwszą sobotę każdego miesiąca ofiarować Ci Mszę św.
oraz prowadzić tak poważny i surowy sposób życia,
by dla wszystkich był dobrym przykładem.

Przyrzekamy Ci także
jak największą wierność Ewangelii,
którą będziemy zawsze głosić całą i odważnie,
aż do przelania krwi,
jeśliby tego zaszła potrzeba,
oraz wierność Kościołowi świętemu,
któremu poświęciliśmy się na służbę.

Nade wszystko chcemy być zjednoczeni z Ojcem Świętym i hierarchią
i mocno trzymać się wszystkich ich zarządzeń,
aby w ten sposób stawić tamę
zagrażającemu samym fundamentom Kościoła
procesowi kontestacji wobec Nauczycielskiego Urzędu.
Chcemy raczej
pod Twoją macierzyńską opieką
być apostołami tak bardzo dzisiaj potrzebnej jedności z Ojcem Świętym,
wyrażającej się w modlitwie i miłości.
Błagamy Cię o szczególną nad Nim opiekę.

W końcu, przyrzekamy Ci
prowadzić powierzonych nam wiernych
do odnowionego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych,
że desakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej,
nie szczędząc nawet wielu naszych braci kapłanów,
że zło i grzech
coraz bardziej szerzą się na świecie,
ośmielamy się wznieść ufne oczy ku Tobie,
Matko Jezusa i Matko nasza,
miłosierna i potężna,
by błagać Cię dzisiaj znowu
i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku
i zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci,
o łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo.

Amen.

Nos cum Prole Pia - benedicat Virgo Maria!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Archiwum Niepokalanowa.