Nabożeństwa maryjne

20 luty 2010

Różaniec dla zaawansowanych

0 komentarzy · 20065 czytań · Drukuj

Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.

Tajemnice radosne »

I. Zwiastowanie

1. Grzech pierworodny i jego konsekwencje duchowe i fizyczne.
2.Potrzeba Boga wśród nas.
3.Świat pogański przed przyjściem Zbawiciela.
4. Oczekiwanie na Zbawiciela.
5. Postać Niepokalanej. "Łaski pełna". Niewinność, pokora i miłość Maryi.
6. Łaska w życiu katolickim (określenie, istota i cel).
7. "Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego". (Cud boskiego poczęcia Jezusa Chrystusa. Połączenie dwóch natur: boskiej i ludzkiej w jednej osobie Boga-Człowieka. Boskość Zbawiciela świata - podstawą chrześcijaństwa).
9. Znaczenie słów św. Augustyna: "Dlatego Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem".
10. Tajemnica Zwiastowania, a nasze codzienne życie (Jezus w łonie Maryi i w naszych sercach przez komunię świętą i łaskę).

Postanowienia:

1. Poznawanie własnej natury i jej słabości powstałych na skutek grzechu pierworodnego i naszych upadków (pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia - 1 J 2,16 - to znaczy zmysłowość, pycha i egoizm człowieka).
2. Poznanie głównej wady, walka z jej wykorzenieniem i wprowadzenie na jej miejsce cnoty.
3. Życie na codzień Chrystusem wg słów św. Pawła: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Gal 2,20) przez doskonałe wypełnianie obowiązków swego stanu i ofiarowanie swego życia Bogu z miłości do Niego i do bliźniego.

II. Nawiedzenie św. Elżbiety.

1. Rola Maryi Opiekunki, Uzdrowienia chorych, Pocieszycielki strapionych i Wspomożenia wiernych.
2. Znaczenie modlitwy św. Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo"
3. Postacie Zachariasza i Elżbiety. Cudowne poczęcie Jana.
4. Jan, poprzednik Zbawiciela, (wpływ łaski Chrystusa na osobowość Jana "poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie" (Łk 1,44). Charakterystyka Jana i świadectwo Jezusa o nieugiętym charakterze i bohaterskiej postawie proroka. (Mt 11,7-12). Jan jako wzór katolika).
5. Proroctwo Elżbiety i znaczenie słów: "błogosławiona jesteś między niewiastami".
6. Wiara Maryi. Określenie wiary (przyjęcie umysłem i wykonanie wolą prawdy Bożej podanej przez Kościół). przymioty wiary.
7. Treść hymnu Maryi: ("Wielbi dusza moja Pana...bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej...błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia").
8. Pokora w wierze katolickiej.
9. Służba bliźnim po służbie Bogu jako jeden z najwyższych nakazów katolicyzmu.

Postanowienia:

1. Akt wiary - na wzór Maryi wierzyć w to wszystko, czego Chrystus naucza w swoim Kościele. "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła" (Łk 1,45).
2. Przygotowanie gruntu duszy na dar wiary przez rozmyślanie i naukę katolicką.
3. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi przez komunię świętą w pierwsze soboty miesiąca.

III. Narodzenie Pana Jezusa

1. Człowiek nie chce przyjąć Boga - "Nie było dla nich miejsca w gospodzie".
2. Noc Bożego Narodzenia.
3. Ubóstwo narodzonego Boga jako przeciwieństwo nadmiernego i grzesznego przywiązania do świata materialnego.
4. Pochwała i wywyższenie ubóstwa. (św. Franciszek z Asyżu).
5. Pasterze i prostota ich wiary.
6. Hymn aniołów i jego zastosowanie w naszym życiu.
7. Myśli pierwszej zwrotki kolędy "Bóg się rodzi".
8. Dary pasterzy i dar serca ludzkiego.
9. Pojawienie się gwiazdy i trzej mędrcy. Stosunek wiedzy do wiary. Jedynie prawdziwa prostota lub prawdziwa wiedza prowadzą człowieka do Boga.
10. Herod. Nienawiść prawdy. Duch kłamstwa. Szatan i jego wpływ na duszę ludzką.

Postanowienia:

1. Komunia święta - zaproszenie Boga do naszej duszy.
2. Adoracja Chrystusa w Eucharystii.
3. Prosić Boga o prostą wiarę pasterzy.
4. Zgłębiać i poznawać Bożą prawdę na wzór mędrców.
5. Zachowywać polską tradycję Bożego Narodzenia: przygotowanie adwentowe, spowiedź, komunia święta, wigilia, opłatek, choinka, pasterka, kolędy, jasełka.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

1. Maryja jako wzór wierności przykazaniom Bożym i kościelnym.
2. Błogosławieństwo matki po wydaniu na świat dziecka.
3. Chrzest święty - wszczepienie łaski Bożej w życie ludzkie.
4. Symeon jako wzór tęsknoty duszy ludzkiej za Bogiem.
5. Radość i pokój Symeona z odnalezienia ostatecznego celu serc ludzkich.
6. Anna i jej czyste życie spędzone w służbie Bożej.
7. Proroctwo Symeona i cień krzyża nad życiem Maryi.
8. Serce Maryi przebite mieczem smutku. Zapowiedź Jej bolesnego udziału w tajemnicy odkupienia świata.
9. Fatima i kult Niepokalanego Serca Maryi
10. Ofiarność na rzecz Boga i bliźnich.

Postanowienia:

1. Ofiarowanie Bogu wszystkich spraw życia codziennego.
2. Urzeczywistnienie w życiu codziennym prawdy, że tylko Jezus jest "światłością, która oświeca każdego człowieka gdy na świat przychodzi" (J 1,9)
3. wzbudzanie aktów ufności i zgadzania się z wolą Bożą we wszystkich przeciwnościach życia.

V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

1. Dzieciństwo Jezusa. Zamach Heroda, ucieczka do Egiptu, tułaczka na obczyźnie, powrót.
2. Ukryte życie w Nazarecie.
3. "Syn cieśli". Praca w ujęciu katolickim.
4. Życie świętej rodziny. Małżeństwo katolickie, jego świętość i obowiązki.
5. Świątynia jako miejsce publicznej czci Boga, nasz stosunek do domu Bożego.
6. Dziecię Jezus - przykład zachowania w domu Bożym.

Postanowienia:

1. Wprowadzać ducha świętej rodziny, ducha miłości i pokoju w życie własnej rodziny.
2. Poznawać liturgię Kościoła, obrzędy, zwłaszcza tajemnice Mszy świętej. Przez poznanie treści, tekstów, rozumienie brać świadomy i czynny udział w Eucharystii.
3. Dbać o piękno Kościoła, pomagać w budowie , ozdabiać świątynie.
4. Dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.
5. Praktykować posłuszeństwo.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracja z Matką Miłosierdzia
  Adoracja Najświętszego Sakramentu z Maryją Matką Bożego miłosierdzia.
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La...
  Rozważanie męki Jezusa wraz z Matką Bżą z La Salette.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Matce Bożej Nieustają...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryja wzorem człowieka wyznając...
  Nabożeństwo maryjne, ułożone w oparciu o "Dzienniczek" św. siostry Faustyny.
 • Maryjne nabożeństwo słowa Bożego
  Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.