Nowenny maryjne

27.11.2018

Nowenna ku czci Niepokalanej

0 komentarzy · 5502 czytań · Drukuj

Nowenna opracowana na podstawie książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wydawnictwa: Rycerz Niepokalanej w Grodnie, w 1926 r. pod redakcją o. Alfonsa Kolbe (rodzonego brata św. Maksymiliana). Stanowi przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.

(zaczynająca się 29 listopada)

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych, i ogień Twojej miłości w nich zapal.
V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe, i pociechą jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa wstępna do odmawiania w każdym dniu Nowenny.

O Panno Przeczysta, bez grzechu poczęta, i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy, Maryjo najchwalebniejsza, łaski pełna i Matko Boga mojego, Królowo Aniołów i ludzi: oto najpokorniej cześć Ci oddaję jako Matce Zbawiciela mojego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać.

Racz, proszę, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę, dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski... (wymień lub pomyśl intencję).

Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam; Tyś Matką Miłosierdzia, nie możesz być nieczułą na nędzę moją; Tyś po Jezusie cała nadzieja moja, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem Twoim, abym mógł pełnym prawem do Ciebie zawołać: O Matko moja, Matko! Okaż mi się Matką!

9 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
Potem odmawia się modlitwę na dany dzień

Modlitwa na dzień pierwszy, 29 listopada.

O Maryjo, Panno Niepokalana! upadam do najświętszych nóg Twoich i wielce się z Tobą weselę, żeś na Matkę Słowa przedwiecznego przedwiecznie obrana, i od grzechu pierworodnego zachowana. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tymi przywilejami ubogaciła Cię w Poczęciu Twoim, a Ciebie najpokorniej błagam, byś mi wyjednała łaskę zwyciężenia w sobie nieszczęsnych skutków grzechu pierworodnego; spraw, proszę, bym zawsze je przemógł, a nigdy Boga mego kochać nie przestał.

Po modlitwie odmawia się Litanię do N. M. Panny albo Hymn następujący:

HYMN.

V. Całaś piękna jest Maryjo.
R. Całaś piękna jest Maryjo.
V. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
R. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
V. Tyś chwałą Jeruzalem.
R. Tyś weselem Izraela.
V. Tyś chlubą ludu naszego.
R. Tyś Orędowniczką grzeszników.
V. O Maryjo!
R. O Maryjo!
V. Panno najroztropniejsza
R. Matko najlitościwsza.
V. Módl się za nami.
R. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa.
V. W Poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanąś była.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

MÓDLMY SIĘ.

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował Ciebie prosimy, abyś, przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

O Maryjo Niepokalanie Poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3x)

W następnych dniach Nowenny powtarza się powyższe nabożeństwo w tym samym porządku ze zmianą modlitwy na kolejny dzień nowenny.

Modlitwa na dzień drugi, 30 listopada.

O Maryjo, Niepokalana Lilio czystości! Raduję się z Tobą, że od pierwszej chwili poczęcia Twojego byłaś pełna łaski, a nadto obdarzona zupełnym używaniem rozumu. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ci tak wzniosłych udzieliła darów; a widząc się tak ubogim w łaskę, przed Tobą cały się zawstydzam. Lecz Ty, co tak obfitą łaską niebieską byłaś napełniona, racz ją łaskawie duszy mojej wyprosić i dopuść mnie do uczestnictwa w skarbach Twego Niepokalanego Poczęcia.

Modlitwa na dzień trzeci, 1 grudnia.

O Maryjo, Duchowna Różo czystości! Weselę się z Tobą, że w Twym Niepokalanym Poczęciu zwyciężyłaś chwalebnie węża piekielnego i żeś bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że takim Cię przywilejem obdarzyć raczyła; a błagam Cię, byś mi otrzymała moc potrzebną do zwalczenia wszelkich zasadzek szatańskich, bym żadnym grzechem duszy mej nie skalał. Zawsze mię wspieraj i spraw, bym pod Twą opieką zawsze zwyciężał nieprzyjaciół wiecznego zbawienia.

Modlitwa na dzień czwarty, 2 grudnia.

O Maryjo, Zwierciadło czystości Dziewico Niepokalana! cieszę się najbardziej widząc, że od chwili poczęcia Twego wlane są w Ciebie cnoty najwznioślejsze i najdoskonalsze a zarazem wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tymi przywilejami Ciebie wzbogaciła; a błagam Cię o Matko łaskawa, byś mi otrzymała łaskę pełnienia cnót wszystkich, i uczyniła mnie godnym przyjęcia łask i darów Ducha świętego.

Modlitwa na dzień piąty, 3 grudnia.

O Maryjo, Księżycu czystością świecący! O jakże raduję się z Tobą, że tajemnica Niepokalanego Poczęcia Twego stała się początkiem zbawienia całego rodu ludzkiego i weselem całego świata. Dziękuję i błogosławię Trójcy przenajświętszej, że tak wywyższyła osobę Twoją i taką Cię przyodziała chwałą; a błagam Cię, byś mi otrzymała łaskę korzystania z męki i śmierci Jezusa Twojego; niech mi nie będzie bez pożytku Krew Jego za mnie na Krzyżu wylana, lecz niech żyję świątobliwie, i niechaj się zbawię.

Modlitwa na dzień szósty, 4 grudnia.

O Maryjo, Gwiazdo czystością najjaśniejsza! weselę się z Tobą, że Niepokalane Poczęcie Twoje sprawiło radość największą Aniołom wszystkim. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Cię tak pięknym ozdobiła przywilejem; niechże i ja się stanę uczestnikiem tej radości w Niebie, bym mógł, wraz z Aniołami, chwalić Cię i błogosławić na wieki.

Modlitwa na dzień siódmy, 5 grudnia.

O Jutrzenko, Ĺšródło czystości, Maryjo Niepokalana! weselę się z Tobą i podziwiam, że w samejże chwili poczęcia Twego byłaś utwierdzoną w łasce tak, że już nie mogłaś grzeszyć. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ciebie jedyną tym szczególnym odznaczyła przywilejem. A Ty, o Panno święta, uproś mi najzupełniejszy i ciągły wstręt do grzechu, jako do największego zła; i niech raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.

Modlitwa na dzień ósmy, 6 grudnia.

O Słońce bez skazy, Maryjo Panno cieszę się i raduję z Tobą, że w poczęciu Twoim Bóg Ci dał łaskę większą i obfitszą, aniżeli wszystkim razem Aniołom i Świętym swoim. Dziękuję i błogosławię Trójcy przenajświętszej i podziwiam Jej hojność niewymowną, że Ciebie takim przywilejem obdarzyć raczyła. Ach, dajże mi, bym łasce Bożej zawsze odpowiadał, a nigdy już jej, nigdy nie marnował; zmień serce moje, i spraw, bym się od tej chwili szczerze opamiętał!

Modlitwa na dzień dziewiąty, 7 grudnia.

O żywe Światło świętości i Wzorze czystości, Niepokalana Panno i Matko, Maryjo! Ty w chwili poczęcia Twego oddałaś cześć najgłębszą Bogu i dziękowałaś Mu, że przez Ciebie zdjęte jest przekleństwo z synów Adama, a przyszło na nich najpełniejsze błogosławieństwo. Spraw, by to błogosławieństwo zapaliło w sercu moim ogień miłości Bożej; wzmagaj w nim ten ogień święty, bym stale miłował Boga mojego, i bym Go wiecznie posiadał w niebie; gdzie bym mógł goręcej Mu dziękować za szczególne przywileje Twoje i cieszyć się widzeniem Ciebie w twej chwale, którą Cię uwieńczył.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nowenny maryjne

 • Do Maryi rozwiązującej węzły
  Nowenna ta polega na powierzeniu Maryi "węzłów" - problemów naszego życia, które nie pozwalają nam żyć w pełni wiarą, niszczą naszą wewnętrzną radość i ufną relację do Boga Ojca. Modlitwa ta pobudza do ufności, że Maryja potrafi i chce rozwiązać zasupłane więzy naszego życia.
 • Nowenna do Maryi Wspomożycielki
  Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.
 • Nowenna do Matki Bożej od Cudown...
  Nowenna o uproszenie łask za wstawiennictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika.
 • Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej
  Nowenna do prywatnego odmawiania.
 • Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej
  Nowenna przed uroczystością NMP z Góry Karmel (7-15 VII). Rozważania.
 • Nowenna do Matki Bożej z Gwadelupe
  Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  O Serce Niepokalane - czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą; - zapal me serca żarem Serca Twego; - uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  Polega ona na odprawieniu 9 pierwszych sobót miesiąca dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi jako wynagrodzenie za zniewagi, jakich doświadcza Jej Serce. Według objawień s. Marii Natalii w latach 1936-1943 sam Jezus pragnie uczczenia swojej Niepokalanej Matki.
 • Nowenna do Niepokalanej
  Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (29 XI - 7 XII) - schemat i rozważania.
 • Nowenna do Niepokalanej Wszechpo...
  Nowenna zaczerpnięta z książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki łask, Niepokalanów 1947.Na nowennę składają się: prośba do Ducha Świętego, modlitwa wstępna, modlitwy świętych, którzy odznaczali się szczególną czcią i umiłowaniem Niepokalanej, dlatego są Jej bardzo miłe, a dla nas skuteczne. Po modlitwie na dany dzień odmawia się 3 razy Zdrowaś Maryjo... i 3 razy Przez Twoje święte... i śpiewa się hymn Całaś piękna. Następnie rozważa się wskazania praktyczne do rewizji własnej duszy oraz sprawdzenia, jakie jest nasze nabożeństwo do Maryi.Nowenna ma nam posłużyć nie tylko jako przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Można ją odmawiać również w innym czasie dla uproszenia potrzebnych łask. Przy odprawianiu nowenny można używać dowolnych modlitw. Wskazane jest, aby nowennę rozpocząć szczerą spowiedzią i Komunią św.
 • Nowenna Pompejańska
  Nowenna Pompejańska jest usilnym, długotrwałym błaganiem, zwróconym do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Objawiona przez Maryję w 1884 r. uzdrowionej Furtunatinie Agrelli.
 • Przed Uroczystością Zwiastowania
  Teksty do medytacji zaczerpnięte zostały z książki Ave Maria papieża Franciszka. Po każdej medytacji można odmówić 3 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.