Nowenny maryjne

05.12.2010

Nowenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika

0 komentarzy · 31834 czytań · Drukuj

Nabożeństwo można odprawiać w połączeniu z Mszą św. przed jej rozpoczęciem, albo po homilii. Można je też odprawić przed wystawionym. Najśw. Sakramentem.

Porządek nabożeństwa

1. Śpiew

Wszyscy śpiewają pieśń do Matki Bożej.
Zob. pieśni maryjne.

2. Wprowadzenie

Kapłan wyjaśnia sens nabożeństwa.

3. Modlitwa wstępna

Można posłużyć się jedną z następujących modlitw:

1. Kościół zapewnia nas, że Bóg chce, abyśmy wszystko otrzymywali przez Maryję. Prośmy Najświętszą Dziewicę o wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa Chrystusa.

2. W zjednoczeniu z Dziewicą Maryją, która przyjmuje nasze modlitwy i przedstawia je swojemu Synowi, pełni ufności w Jej skuteczne wstawiennictwo zanośmy nasze prośby w intencji wielkiej rodziny całej ziemi.

3. Kościół nieustannie przypomina nam powołanie Maryi na Matkę Zbawiciela i naszą. Przez Jej wstawiennictwo prośmy Jezusa Chrystusa, aby przyjął nasze modlitwy.

4. Intencje

Kapłan czyta intencje polecane i wymienia łaski otrzymane.

5. Tajemnica różańca

Kapłan prowadzi dziesiątek różańca.

Z ludem odmawia 3 razy: "O Maryjo bez grzechu poczęta..."

K.: Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, o Maryjo bez grzechu poczęta. Pełni najżywszej ufności w Twoje potężne i skuteczne orędownictwo, które okazujesz przez Cudowny Medalik, i pokornie błagamy, my ukochane dzieci Twoje, uproś nam u Boga łaski i dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie, o ile to jest zbawienne dla nas i dla tych, za których się modlimy. (Chwila skupienia, każdy poleca NMP swoje intencje).

K.: O Pani od Cudownego Medalika, Tyś raczyła się ukazać św. Katarzynie Laboure jako pośredniczka między Bogiem i ludźmi, błagam Cię racz mnie wysłuchać. W Twe ręce macierzyńskie składam wszystkie moje intencje, moje potrzeby duchowe i doczesne. Przedstaw je Synowi Twojemu wraz z prośbą, którą Ci szczególnie polecam... Spraw, aby Jezus mnie wysłuchał, jeśli to zgadza sie z wolą Bożą i jest ku pożytkowi mej duszy. Po wzniesieniu swych błagalnych rąk do Boga, racz o Panno można, spuścić je na mnie i otoczyć mnie promieniami swych łaskaby ich jasnością i ciepłem pobudzone serce moje zerwało więzy ziemskich przywiązań, oczyściło się i naśladowało Cię z radością aż do chwili spotkania się z Tobą w niebie. Amen.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś chciał, aby Przenajświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, uwielbiona została niezliczonymi cudami , spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki mogli dojść do radości wiekuistych, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

6. Modlitwa

Można użyć modlitwy do NMP, lub posłużyć się modlitwą wiernych.

6A. Modlitwa do NMP

Można użyć jednej z następujących modlitw:

1. Matko nasza, Ty objawiłaś się świętej Katarzynie Laboure jako Pośredniczka wszystkich łask. Ty przekazałaś jej Cudowny Medalik. W Twoje ręce składam wszystkie moje potrzeby duchowe i doczesne. Tobie powierzam moje pokorne prośby. Przedstaw je, Matko, Twojemu Synowi. Wznieś ku Niemu swoje wszechwładne dłonie. Promienie spływające z Twoich rąk niech oświecą i rozpalą miłością moją duszę, niech oczyszczą i napełnią radościa moje serce, niech pozwolą mi postępować wskazaną przez Ciebie drogą aż do dnia, w którym okażesz się dla mnie Bramą nieba. Amen.

2. Święta Dziewico, która żyjesz w chwale nieba, nie zapominaj o smutkach ziemi. Zwróć swoje dobre oczy na wszystkich, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami, którzy doznają goryczy życia. Miej litość dla wszystkich, którzy kochają bez wzajemności, którzy nie kochają, którzy są ludźmi małej wiary. Pociesz tych, którzy płaczą. Wysłuchaj tych, którzy się modlą. Umocnij tych, którzy się boją. Obdarz wszystkich nadzieją i pokojem. Amen.

3. Maryjo, Matko Boża. Zachowaj we mnie serce dziecka, serce czyste jak źródło. Daj mi serce proste, w którym nie ma miejsca na smutek. Daj mi serce wielkoduszne i czułe, serce wierne i szlachetne. Daj mi serce, które nie zapomina dobra, które nie zachowuje urazy. Spraw, aby moje serce było ciche i pokorne, aby kochało bez oczekiwania wzajemności, aby z radością trwało w sercu Twojego Syna. Spraw, aby moje serce ogarniało cały świat, aby nie raniła go niewdzięczność i obojętność. Spraw, aby moje serce biło chwałą Jezusa, aby odpowiadało na Jego miłość, aby osiągnąć pełnię szczęścia w niebie. Amen.

4. Maryjo, poczęta bez grzechu. Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa. Matko nasza. Napełnij nasze serca ufnością w Twoje wszechwładne wstawiennictwo. Pozwól nam odczuć skuteczność łaski udzielanej za pośrednictwem Twego Cudownego Medalika. Przychodzimy do Ciebie jak dzieci, które kochasz. Przychodzimy do Ciebie w tej nowennie z ufnością w Twoją pomoc. Spełnij nasze prośby, jeżeli tylko to, o co prosimy będzie pożyteczne dla naszych dusz nieśmiertelnych. Amen.

5. Najświętsza Dziewico. Powierzam Ci dzisiaj na nowo moją rodzinę. Obejmij ją swoim Niepokalanym Sercem. Spraw, niech mój dom rodzinny upodobni się do Twojego domu w Nazarecie. Niech zamieszka w nim pokój i dobro. Niech spełnia się w nim wola Boża. Niech panuje w nim miłość i pełne zaufanie do Bożej Opatrzności. Najświętsza Matko, Ty sama czuwaj nad moją rodziną. Otaczaj ją macierzyńską opieką. Prowadź ją drogą Bożych przykazań. Spraw, aby wszyscy poświęceni Twemu Niepokalanemu Sercu osiągnęli szczęście wieczne. Amen.

6. Matko Zbawiciela, zawsze otwarta Bramo nieba, Gwiazdo morza. Przybądź z pomocą Twojemu ludowi. Przybądź z pomocą wszystkim, którzy szukają zbawienia. Maryjo Dziewico, która stałaś się Matką Jezusa, Boga-Człowieka. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

7. Królowo nieba.

8. Maryjo, Błogosławiona między niewiastami, Błogosławiona, któraś uwierzyła. Wszechmocny wsławił Cię cudami: cudem Niepokalanego Poczęcia, cudem Twojego "fiat", cudem Bożego Macierzyństwa. Wszechmocny włączył Cię w zbawcze dzieło Chrystusa, w Jego krzyż. Wszechmocny zjednoczył Twoje serce z sercem Chrystusa, Wszechmocny zjednoczył Cię z Chrystusem w chwale. Nieustannie wstawiasz się za nami. Czuwasz nad Kościołem jako Matka. Czuwasz nad każdym swoim dzieckiem. Świetliste promienie spływające z Twoich otwartych rąk symbolizują łaski pochodzące od Boga. Wypraszasz te łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, którzy przychodzą do Ciebie z ufnością i prostotą dzieci. Wszystkich prowadzisz do Twojego Boskiego Syna. Przyjmij nas, jako swoje dzieci. Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.

9. Pomnij (modlitwa św. Bernarda).

10. Pod Twoją obronę.

11. Witaj Królowo.

6B. Modlitwa wiernych

Wezwania (do wyboru).

Przez pośrednictwo Dziewicy Maryi prośmy, by Kościół, który jest winnicą Pana, rozrastał się na całej ziemi i wydawał obfite owoce.

Prośmy, aby Kościół, który cieszy się macierzyńską opieką Maryi, stawał się Matką całej ludzkości.
Kościół wytrwale głosi przykazanie miłości Boga i bliźniego. Prośmy Boga, aby głos Kościoła docierał do wszystkich ludzi żyjących w dzisiejszym świecie.
Posłannictwem Ojca Świętego jest troska o wiarę całego Kościoła. Prośmy Boga, aby wszyscy wierzący trwali w jedności z Piotrem naszych czasów.
Aby wszyscy chrześcijanie doceniali znaczenie chrztu świętego, który uczynił ich dziećmi Bożymi.
Dla wszystkich wierzących prośmy o gorliwość w głoszeniu nauki Chrystusa słowem i czynem.
Prośmy Boga, aby nieustannie powoływał tych, którzy będą głosić Królestwo Boże.
Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
Módlmy się za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szczerze szukają prawdy i służą jej.
Módlmy się za ludzi chorych, aby dostrzegli wartość swego cierpienia dla zbawienia świata.
Módlmy się za chorych i cierpiących, aby znaleźli w swoim środowisku prawdziwą pomoc i pociechę.
Módlmy się za wszystkich, którzy stracili zdrowie w wypadkach przy pracy i na drogach.
Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby wytrwali w wierności Chrystusowi umierającemu na krzyżu.
Módlmy się za wszystkich, którzy w poszukiwaniu pracy opuszczają własną ojczyznę.
Módlmy się za bezdomnych i bezrobotnych, aby w chrześcijańskim społeczeństwie znaleźli się ludzie gotowi spieszyć im ze skuteczną pomocą.
Chrystus przyniósł na ziemię prawdę, która wyzwala każdego człowieka. Módlmy się, aby wszyscy ludzie doświadczali prawdziwej wolności.
Módlmy się za młodzież, aby umiała odnaleźć własne powołanie i by dobrze przygotowała się do podjęcia obowiązków w społeczeństwie.
Módlmy się za narzeczonych, aby dobrze przygotowali się do życia małżeńskiego i rodzinnego.
Módlmy się w intencji wszystkich tutaj zgromadzonych i tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby Maryja była zawsze naszą Matką i Królową.
Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy zawsze poznawali wolę Bożą i odpowiadali na nasze powołanie.

7. Śpiew

Zob. pieśni maryjne.

8. Modlitwa na zakończenie

Można posłużyć się jedną z poniższych modlitw:
1. Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij nasze modlitwy, jakie zanosimy przez pośrednictwo Matki Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2. Panie, Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Maryi, Twojej i naszej Matki, przedstawiamy Ci nasze ufne modlitwy. Przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3. Najświętsza Mako, która znasz smutki i radości swoich dzieci. Przyjmij nasze prośby i przedstaw je Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kapłan odmawia 3 razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

9. Błogosławieństwo.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nowenny maryjne

 • Do Maryi rozwiązującej węzły
  Nowenna ta polega na powierzeniu Maryi "węzłów" - problemów naszego życia, które nie pozwalają nam żyć w pełni wiarą, niszczą naszą wewnętrzną radość i ufną relację do Boga Ojca. Modlitwa ta pobudza do ufności, że Maryja potrafi i chce rozwiązać zasupłane więzy naszego życia.
 • Nowenna do Maryi Wspomożycielki
  Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.
 • Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej
  Nowenna do prywatnego odmawiania.
 • Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej
  Nowenna przed uroczystością NMP z Góry Karmel (7-15 VII). Rozważania.
 • Nowenna do Matki Bożej z Gwadelupe
  Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  O Serce Niepokalane - czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą; - zapal me serca żarem Serca Twego; - uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.
 • Nowenna do Niepokalanego Serca M...
  Polega ona na odprawieniu 9 pierwszych sobót miesiąca dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi jako wynagrodzenie za zniewagi, jakich doświadcza Jej Serce. Według objawień s. Marii Natalii w latach 1936-1943 sam Jezus pragnie uczczenia swojej Niepokalanej Matki.
 • Nowenna do Niepokalanej
  Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (29 XI - 7 XII) - schemat i rozważania.
 • Nowenna do Niepokalanej Wszechpo...
  Nowenna zaczerpnięta z książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki łask, Niepokalanów 1947.Na nowennę składają się: prośba do Ducha Świętego, modlitwa wstępna, modlitwy świętych, którzy odznaczali się szczególną czcią i umiłowaniem Niepokalanej, dlatego są Jej bardzo miłe, a dla nas skuteczne. Po modlitwie na dany dzień odmawia się 3 razy Zdrowaś Maryjo... i 3 razy Przez Twoje święte... i śpiewa się hymn Całaś piękna. Następnie rozważa się wskazania praktyczne do rewizji własnej duszy oraz sprawdzenia, jakie jest nasze nabożeństwo do Maryi.Nowenna ma nam posłużyć nie tylko jako przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Można ją odmawiać również w innym czasie dla uproszenia potrzebnych łask. Przy odprawianiu nowenny można używać dowolnych modlitw. Wskazane jest, aby nowennę rozpocząć szczerą spowiedzią i Komunią św.
 • Nowenna ku czci Niepokalanej
  Nowenna opracowana na podstawie książeczki pt. Nowenna ku czci Niepokalanej Wydawnictwa: Rycerz Niepokalanej w Grodnie, w 1926 r. pod redakcją o. Alfonsa Kolbe (rodzonego brata św. Maksymiliana). Stanowi przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.
 • Nowenna Pompejańska
  Nowenna Pompejańska jest usilnym, długotrwałym błaganiem, zwróconym do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Objawiona przez Maryję w 1884 r. uzdrowionej Furtunatinie Agrelli.
 • Przed Uroczystością Zwiastowania
  Teksty do medytacji zaczerpnięte zostały z książki Ave Maria papieża Franciszka. Po każdej medytacji można odmówić 3 x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.