Nabożeństwa maryjne

26 styczeń 2009

Maryjne nabożeństwo słowa Bożego

0 komentarzy · 15350 czytań · Drukuj

NABOŻEńSTWO MARYJNE
SŁOWA BOŻEGO

Skróty: P - Przewodniczący, L - Lektor, K - Kantor, W - wszyscy wierni, (p) Wierni po prawej stronie, (l) - Wierni po lewej stronie.

UWIELBIENIE

P Boże Ojcze, któryś jest w niebie, wielbimy Ciebie za wszystko, coś stworzył. Wielbimy Cię szczególnie za Maryję, którą wybrałeś na Matkę Twego Syna. Ona jest naszą Orędowniczką u Twojego tronu. Wespół z Nią przychodzimy z wielką ufnością do Ciebie.
W Do Ciebie, Ojcze, wołamy razem z Maryją.

P Boże Synu, Odkupicielu świata, dziękujemy Ci, że uczyniłeś Maryję swoją Matką. Ona dała Ci życie. Ona słuchała z wiarą Słowa Bożego i zachowała je, stając się przez to dla nas Matką i wzorem.
W Przez Ciebie, Chryste, modlimy się razem z Maryją.

P Boże Duchu Święty, Ty osłoniłeś Maryję mocą Najwyższego, przeto przyniosła światu Syna Bożego. Także nas napełniasz swoją mocą, abyśmy okazywali Chrystusa w naszym świecie.
W Tobie Duchu Święty śpiewamy razem z Maryją:

K Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

P Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.

W Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię.

1. Z KRŚLEWSKIEGO RODU SIOSTRA NAS LUDZI

Pieśń: Witaj Gwiazdo morza.

L Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? - Jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe ją wysławiają. (Pnp 6, 1 0. 9)

P Najświętsza Panno Maryjo, Ty narodziłaś się z królewskiego rodu ku radości całego świata.
W Przez Ciebie wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz.

P Ty jesteś nową Ewą, Matką życia.
W Błogosławiona jesteś między niewiastami.

P Jak Sara jesteś Matką nowego ludu.
W Błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś.

P Jak Anna, matka Samuela, zrodziłaś swego Syna na służbę Bogu.
W Błogosławiony owoc żywota Twego.

P Ludy śpiewają Tobie chwałę, Królowo Nieba:

K Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

(p) zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.

(l) Król pragnie twego piękna,
on twoim Panem, oddaj mu pokłon.

(p) Oto córka Tyru zbliża się z darami,
możni narodów szukają twych względów.

(l) Córa królewska wychodzi pełna chwały
w złotogłów odziana.

(p) W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą,
a nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

W Wiodą ją z radością i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu.

P Królowo nowego ludu Bożego, Ty jak Estera bronisz swego ludu.
W Módl się za nami.

P Ty jak Judyta niesiesz ratunek w potrzebie / módl się za nami
- Ty wierna jesteś jak Rut, matka rodu Dawida
- O Maryjo, Wybrana przez Boga
- Maryjo przez nas czczona
- Siostro wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa
- Siostro wszystkich, którzy budują swe życie na Chrystusie
- Siostro wszystkich, którzy zachowują Jego słowo
- Siostro wszystkich, którzy Go gubią
- Siostro wszystkich, którzy Go szukają
- Siostro wszystkich, którzy Go już nie rozumieją
- Siostro wszystkich, którzy mimo to idą za Nim
- Siostro wszystkich, którzy Go proszą
- Siostro wszystkich, którzy czynią, cokolwiek im powie
- Siostro wszystkich, którzy służą niepojętemu Bogu
- Siostro wszystkich, którzy trwają pod krzyżem
- Siostro wszystkich, którzy przyjmują wolę Ojca
- Siostro wszystkich, którzy ufają wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei
- Siostro wszystkich, którzy umierają z Chrystusem
- Siostro wszystkich, którzy z Nim zmartwychwstają
- Święta Maryjo, Matko Boża
W Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2. BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA

Pieśń: Całaś piękna jest Maryjo!

P Bóg kocha nas i oczekuje naszej miłości. Ludzie nie odpowiedzieli Mu jednak miłością, i tak wszedł na świat grzech.
W Wszyscy zgrzeszyliśmy / i utraciliśmy chwałę Bożą,

P Praojciec nasz Adam przekroczył nakaz Boży, stąd na wszystkich ludziach ciąży wina. Człowiek nie jest posłuszny Bogu, swemu Panu, stąd wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale nie umniejsza to i nie ogranicza miłości Bożej.

L W Chrystusie wybrał nas Bóg przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (Ef 1,4-6; 5,25-27)

W Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. / On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym.

Chwila ciszy.

P Bardziej niż ktokolwiek z ludzi znalazła Maryja łaskę u Boga. Ze względu na ofiarę swego Syna Bóg zachował Maryję od pierwszej chwili Jej istnienia od grzechu i przez całe Jej życie prowadził Ją w swej łasce i miłości. Maryja jest pierwowzorem Kościoła, wybrana jako pierwsza, Oblubienica Pańska bez skazy czy zmazy. Dziękujemy za to z głębi serc naszych Bogu:
W Błogosławiona jesteś, Maryj o, przez Boga Najwyższego, / bardziej niż wszystkie niewiasty na ziemi. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg nasz, / który zachował Cię od grzechu.

3. MATKA BOŻA

Pieśń: Archanioł Boży Gabriel.

P Anioł Pański pozdrowił Cię, Najświętsza Panno Maryjo, słowami: "Łaski pełna, Pan z Tobą". Słuchając posłania Anioła pozdrawiamy Cię pełni radości:
W Zdrowaś, Maryjo, / Matko Boża, łaski pełna, / Pan z Tobą.

Pieśń: Ave Maryja, woła cały świat.

L Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które mu nadasz imię Jezus. (Łk 1,30-31)

P Chrystus napełnił światłem T we życie. Jak zorza poronna bierze swój blask od słońca, którego wzejście poprzedza, tak Ty, Maryjo, poprzedzasz Chrystusa Słońce Sprawiedliwości i świecisz w Jego blasku. Z Ciebie Wzeszło Słońce rozpraszające wszystkie mroki i świecące tym, co żyją w cieniu śmierci. Chrystus podtrzymywał Ciebie, prowadził i zachował przez wszystkie godziny Twego życia.

W Jego mocy zwyciężyłaś zło i zmiażdżyłaś głowę węża.

P Święta Maryjo, Matko Boża.
W módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

4. DZIEWICA

P Wespół z Aniołem Pańskim pozdrawiamy Cię, Maryjo, łaski pełna. Bóg Cię powołał, abyś stała się Matką Jego Syna. Odpowiedziałaś Mu z całą gotowością:
W Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!

L Maryja oddała się do dyspozycji Bogu. Chrystus przyjął w Niej widzialną postać. Człowiek, który powierza się Bogu, staje się współpracownikiem Bożym. Ogarnięty jest Jego miłością. Poprzez niego Chrystus przyjmie widzialną postać.

P Najświętsza Maryjo Dziewico, byłaś w pełni otwarta na wezwanie Boga. Poddałaś się bez reszty Jego woli. Jemu samemu oddałaś swe życie: Jesteś Dziewicą na wieki, Oblubienicą Ducha Świętego.

K Wdzięk się rozlał na Twoich wargach.
W Przeto pobłogosławił Tobie Bóg na wieki.

K Duch z wysokości wylany został na Ciebie.
W Step zamienił się w żyzny ogród.

K Niebiosa zsyłają rosę a obłoki z deszczem Sprawiedliwego.
W Ziemia otwiera się i rodzi Zbawiciela.

P Najświętsza Maryjo Dziewico, wielbimy Ciebie. Tyś umiłowała Boga, Pana naszego, całym sercem, całą duszą, całym Twym umysłem i mocą.
W Maryja obrała najlepszą cząstkę, / której nie będzie pozbawiona.

P Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
W Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

P Módlmy się. Panie i Boże nasz, Ty w Maryi Dziewicy dałeś nam pierwowzór miłującego oddania się. Daj i nam gotowość otwarcia dla Ciebie naszych serc. Ześlij nam Ducha Świętego, aby rozpalił w nas ogień miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
W Amen.

Litania: Matko, która nas znasz.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracja z Matką Miłosierdzia
  Adoracja Najświętszego Sakramentu z Maryją Matką Bożego miłosierdzia.
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La...
  Rozważanie męki Jezusa wraz z Matką Bżą z La Salette.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Matce Bożej Nieustają...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryja wzorem człowieka wyznając...
  Nabożeństwo maryjne, ułożone w oparciu o "Dzienniczek" św. siostry Faustyny.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec dla zaawansowanych
  Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Hej, ja jestem tu nowa, zastanawiam się nad przystąpieniem do MI, ale nie wiem czy wystarczająco kocham Matkę Bożą. Czy mogę się tej miłości nauczyć?
violet · 23-01-2013 14:55