Różne teksty maryjne

10.04.2013

Maryja zamiast psalmów...

0 komentarzy · 17080 czytań · Drukuj

Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób zjednoczenia z Chrystusem. Że upodobnić się do Matki to stać się wielkim świętym. I że Bóg Jej właśnie powierzył troskę o nas - wędrowców w kierunku wieczności. Że warto, że trzeba być z Nią i nieustannie przyzywać Jej wstawiennictwa.

W połowie pierwszego tysiąclecia rzesze ludzi, którzy pragnęli być jak Jezus, wędrowały ku Bogu biblijnym szlakiem. Każdego dnia wołały ku niebu krótkimi formułami zaczerpniętymi z Pisma Świętego, a do zachowania dyscypliny modlitewnej służyły im pierwsze różańce.

Było też coś więcej. Pustelnicy i mnisi każdego dnia odmawiali sto pięćdziesiąt psalmów. Czynili to, dzieląc je na trzy części i odmawiając pięćdziesiąt rano, tyleż w południe i ostatnie pięć dziesiatek wieczorem. Podział ten znali już Orygenes, Hilary z Poitiers, Augustyn, Grzegorz z Tours, mówi też o nim najstarsza tradycja ojców pustyni, w której czytamy na przykład, że "według świadectw dwóch palestyńskich mnichów abba Nil recytował na Synaju w wigilię niedzieli cały Psałterz w trzech częsciach po pięćdziesiąt psalmów.

To była silna tradycja. W Irlandii Psałterz miał nawet nazwę "trzech pięćdziesiątków". Bardzo prawdopodobne, że już św. Patryk (+461), który "odmawiał co noc cały Psałterz", dzielił go na trzy grupy po pięćdziesiąt psalmów.

Ale ani mnich, ani pustelnik nie musi być mistrzem w zapamiętywaniu i w teologicznym rozmyślaniu. Ma być mistrzem w kochaniu Boga. Kryterium przydatności do życia pustelniczego i mniszego była miłość do Boga, a nie umiejętność czytania i znajomość teologii. Stosunkowo szybko zaczęto więc zastępować psalmy krótkimi formułami modlitewnymi. Zastępowano je m.in. modlitwą "Ojcze nasz".

Zamiast stu pięćdziesięciu psalmów odmawiano sto pięćdziesiąt razy Modlitwę Pańską. Do historii przeszło powiedzenie z XII - wiecznego benedyktyńskiego opactwa Cluny: "Kto nie może odmawiać psalmów, winien odmawiać Ojcze nasz". Dla braci niepiśmiennych (i pokutników) modlitwa "Ojcze nasz" stała się ekwiwalentem odmawiania psalmów nakazanych przez regułę. Zachowane dokumenty mówią też, że bracia laicy zamiast pięćdziesięciu psalmów odmawianych w intencji zmarłego współbrata mieli odmawiać tyleż "Ojcze nasz". Podobnie można było zamieniać godziny brewiarzowe. W ten sposób w praktyce modlitewnej Kościoła pojawił się nowy rodzaj Psałterza: Psałterz oparty na modlitwie "Ojcze nasz".

Ci, którzy z różnych powodów nie są w stanie odmówić brewiarza (podróż, choroba), mogą go zastąpić odmawianiem Różańca.

W tym momencie sznur modlitewny służący do odmawiania aktów strzelistych zaczyna być używany do liczenia Modlitwy Pańskiej. Otrzymuje nazwę: "sznur Pater noster". Były na niego nawleczone kamyki lub paciorki z drewna, srebra czy złota. Czasem były to po prostu węzły. Innymi słowy, to ten sam sznur, na którym odmawiano krótkie wezwania modlitewne. Z chwilą rozpoczęcia procesu porządkowania życia mniszego i pustelniczego wśród licznych wezwań zaczęły dominować słowa Modlitwy Pańskiej. W XIII w. "sznura Pater noster" używano już w całej Europie.

Ale wiek wcześniej osoby zakonne i świeckie zaczynają odmawiać na różańcu inną modlitwę. Najpóźniej w XII w. pojawia się praktyka wielokrotnego odmawiania "Zdrowaś Maryjo".

Tak oto dokonał się proces bez wątpienia jeden z najistotniejszych dla rozwoju Różańca. Praktyki przeniesione z modlitwy psałterzowej na "Ojcze nasz" zostały zastosowane w modlitwie maryjnej. Około XII w. modlitwa "Zdrowaś Maryjo" zaczęła zastępować psalmy, a od XIII w. dorównuje w tej funkcji modlitwie "Ojcze nasz", co znajduje wyraz nawet w wiążących uchwałach kościelnych.

Sto pięćdziesiąt "Zdrowaś Maryjo"nazwano Psałterzem Najświętszej Maryi Panny. To najstarsza nazwa Różańca.

Co stało się z Psałterzem złożonym ze stu pięćdziesięciu "Ojcze nasz"? Z wolna został wyparty z chrześcijańskiej pobożności przez Psałterz maryjny.

Dlaczego? Między innymi dlatego, że to z Psałterzem maryjnym, a nie z tym opartym na Modlitwie Pańskiej, wiązały się cuda i łaski, i to właśnie ta modlitwa okazała się wyjątkowo skuteczna przed Bogiem.

Dlaczego właśnie ona, to już Boża tajemnica. Może Pan Bóg, który zlecił Maryi zadanie bycia Matką wszystkich wierzacych i który chciał, by stała się naszą Orędowniczką i Pośredniczką, zdecydował się w planach swej Opatrzności na szczególnie łaskawe wysłuchiwanie próśb zanoszonych właśnie za Jej przyczyną. Może, znając doskonale ludzką naturę, wiedział, że człowiekowi będzie łatwiej zbliżać się do Niego na drogach pełnych macierzyńskiego ciepła i tkliwości?

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja pierwsza wśród wierzących
  Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.