Różne teksty maryjne

19.01.2014

Maryja pierwsza wśród wierzących

0 komentarzy · 15163 czytań · Drukuj

Żyjemy w świecie, w którym "bycie pierwszym" stało się celem życia. Dotyczy to szkoły, grupy rówieśników, pracy, społeczeństwa... Jeśli ktoś idzie taką drogą, to dla niego liczy się zwłaszcza - życiowy sukces. Czy ma dla niego znaczenie wiara w Boga? Może jedynie w tym sensie, aby uzyskać Bożą pomoc w realizacji swoich planów. Ale wtedy nie jest to wiara w znaczeniu chrześcijańskim.

Wzorem autentycznej wiary jest dla nas Maryja, pierwsza wśród wierzących. Od pierwszych wieków chrześcijanie patrzyli na Nią z podziwem i zdumieniem, ucząc się od Niej postawy wiary, czyli w jaki sposób żyć na co dzień z Bogiem.

Oto jestem

Codziennym wyznaniem wiary jest akceptacja swojego istnienia jako daru miłującego Boga. Dla Niego zawsze jestem "pierwszym", czyli umiłowanym, najważniejszym, ogarnia mnie pełnią swojej miłości, życzliwości, łaski...

Pierwszą, która usłyszała tę dobrą nowinę o sposobie ludzkiego istnienia, była Maryja w czasie Zwiastowania. To wtedy przecież pozdrowił Ją anioł Gabriel i powiedział, że jest "pełna łaski", pełna Bożej miłości. Usłyszała też o Bożej propozycji, aby została Matką oczekiwanego Mesjasza... A Jej odpowiedź? Z radością odpowiedziała posłuszeństwem wiary i całkowitym zawierzeniem Bogu. Słowa Maryi: "Oto jestem", zmieniły świat, bo dokonało się wcielenie Syna Bożego, Odkupiciela człowieka. W pierwszej chwili nowego świata widzimy Maryję, pierwszą osobę w historii, która najpełniej ukazała, w czym tkwi istota chrześcijańskiej wiary.

Bóg obdarza mnie darem życia, a wraz z nim wskazuje mi drogę, którą mam kroczyć. Jeśli mówię "wierzę", to znaczy, że przyjmuję Bożą propozycję kształtu mojego życia, w którym jedynym sukcesem jest stałe przebywanie z Bogiem, teraz i w wieczności.

Dla Chrystusa

Pierwszą, która całkowicie należała do Chrystusa, była Maryja, Jego Matka i Uczennica. Z wiarą przyjęła Go do łona serca, aby Jej ciało mogło się stać pałacem dla Najwyższego. Powiedziała "amen" i stała się Matką Boga. Potem każdego dnia powtarzała to słowo w sercu i była Uczennicą Syna. Wierzyć, to poczynać w sercu Jezusa, pielęgnować Jego słowo i pozwalać, aby On w nas wzrastał. Być z Nim zjednoczonym w miłości, śpiewać pieśń uwielbienia, dziękować każdym uderzeniem serca, słuchać Go uważnie i gorliwie naśladować. Trwać w Jezusie, oznacza też nieść codzienny krzyż obowiązków, pracy, choroby, cierpienia, kłopotów i zmartwień. Wtedy często droga wiary wiedzie przez ciemności, które pokona tylko ten, kto wie, że obok niego kroczy Jezus.

W moim życiu osiągam prawdziwy sukces wtedy, kiedy trwam w Jezusie i żyję tylko dla Niego. Jeśli trwam w grzechu i nie szukam miłosierdzia Jezusa, jeśli zapominam o modlitwie i nie tęsknię za Jezusem, jeśli z braku czasu nie otwieram Pisma św., a pamiętam o kolejnym serialu telewizyjnym, jeśli w swoich życiowych wyborach kieruję się tym, co ludzie mówią, a nie pytam Jezusa, to znak, że moja wiara słabnie i gaśnie. Idę więc drogą klęski...

Dla Kościoła

Życie dla Jezusa prowadzi do ludzi. Autentyczna i żywa wiara wyraża się w miłości bliźniego. W przeciwnym razie jest martwa.

Chrzest święty włączył mnie do wspólnoty wiary, jaką jest Kościół. Miłość ku niemu jest znakiem odpowiedzialnej i dojrzałej wiary. Łaska wiary otwiera też moje serce, aby troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi, bo takie przecież jest pragnienie samego Boga.

Maryja była Pierwszą we wspólnocie uczniów Jezusa. Razem z nimi modliła się w Wieczerniku i była dla nich świadkiem wiary. Wspierała ich i uczyła przykładem swojego życia. Wspominając o nawiedzeniu Elżbiety, uczyła, że droga wiary prowadzi do ludzi, aby im nieść Jezusa. Przypominając im o cudzie w Kanie Galilejskiej, uczyła wrażliwości na innych i ufności w moc Jezusa.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Różne teksty maryjne

 • Akatyst
  Akatyst wiernie ukazuje Maryję jako obecną i działającą wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tajemnicą człowieczeństwa Chrystusa, które dała Mu Maryja.
 • Akt Oddania Matce Bożej Jana Paw...
  Podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Jan Paweł II, 4 czerwca 1979 r., w przemówieniu na Jasnej Górze ponowił akt oddania narodu polskiego pod opiekę Maryi.
 • Biblijne podstawy różańca
  Modlitwa różańcowa jest więc ukazaniem drogi naszego zbawienia.Różaniec jest modlitwą mówiącą o życiu Jezusa i Maryi i o naszym życiu - dlatego włączamy do niej również te nasze sprawy.
 • Być Maryją
  Świadectwo.
 • Być rycerzem Maryi
  Z Aleksandrą i Karolem Wojtynami, małżonkami należącymi do Rycerstwa Niepokalanej (MI), redaktorami pracującymi w Wydawnictwie Ojców Franciszkanów Niepokalanów, rozmawia Dorota Mazur ("Czas Serca" wrzesień-październik 2010).
 • Bym mogła pomagać
  Świadectwo.
 • Cały czas kocha
  Świadectwo.
 • Co nam mówi wcielenie Syna Bożego?
  W Chrystusie Bóg naprawdę przyszedł na świat, wszedł w naszą historię, zamieszkał pośród nas, wypełniając w ten sposób głębokie dążenia istoty ludzkiej, aby świat stał się naprawdę dla człowieka domem... (z kazania Benedykta XVI, wygłoszonego na Kubie 27 marca 2012).
 • Co zawdzięczamy Maryi?
  Rolę Maryi w życiu Kościoła i poszczególnych chrześcijan odkrywano powoli, ale już w starożytności pojawiają się te elementy kultu i nauki o Matce Pana, które dziś praktykujemy.
 • Co zrobiłaby Maryja
  Świadectwo.
 • Cudowny Medalik a symbole masońskie
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Cytaty maryjne
  Jako organizacja tajemna masoneria posługuję się licznymi tajemnymi znakami... Błędem jest jednak dopatrywanie się ich wszędzie tam, gdzie są użyte podobne elementy.
 • Czułość Boga
  Fragment z książki ks. Carmelo La Rosa Mistrzyni czułości, 31 ścieżek ku Bogu.
 • Czy Maryja może pomóc duszom w c...
  Ktoś może się oburzać, że katolicy, widząc w Maryi Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wybawicielkę, przypisują Jej atrybuty wręcz Boskie...
 • Czy Maryja uzdrawia?
  Podczas wesela w Kanie, kiedy zabrakło wina, to właśnie Maryja powiedziała Jezusowi: "Nie mają więcej wina". Jezus odpowiedział Jej: "Nie nadeszła moja godzina, aby zrobić pierwszy cud", ale Maryja miała wiarę charyzmatyczną i wiedziała, że Jezus zrobi coś, co rozwiąże problem.
 • Czym jest Boże macierzyństwo Maryi?
  Pytanie to stawia nas w zupełnie niezwykłej perspektywie...
 • Czym obrażamy Maryję w Niepokala...
  W czasie objawienia w Pontavedra 10 grudnia 1925 r. Matka Boża prosiła Łucję, by wierni odprawiali pierwsze soboty miesiąca i w ten sposób wyjmowali ciernie raniące Jej Serce.
 • Duch i Oblubienica
  Jan Paweł II, papież, 18 maja 1986 r. w encyklice DOMINUM ET VIVIFICANTEM, wskazał na Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego.
 • Dziecię i Jego Matka
  Matka Jezusa pojawia się w Ewangeliach tam, gdzie nie można było Jej pominąć, tam, gdzie jest mowa o poczęciu, narodzeniu i wychowaniu Jezusa. Inne wzmianki o Niej podkreślają fakt, że Jej rola Matki nigdy się nie skończyła.
 • Dzień Maryi
  "Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,14). "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2,42).
 • Dzień Matki Jezusa
  Nie zastanawiamy się nad nazwami dni tygodnia, chociaż używamy ich codziennie.A nazwy te mają swoją treść i swoją etymologię, a poza tym są powiązane z tajemnicami wiary.
 • El Gran Milagro - wielki cud
  Najbardziej wstrząsający cud maryjny z 1640 roku.
 • Królowo Polski
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • List do zakonników o peregrynacj...
  Peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich klasztorach męskich w Polsce rozpocznie się 16 października 2013. Z tej okazji abp Józef Michalik skierował do zakonników specjalny list.
 • Macierzyńska troska Maryi
  30 grudnia 1987 r. Jan Paweł II, papież, w Roku Maryjnym ogłosił encyklikę Sollicitudo rei socialis ("o trosce społecznej Kościoła"). W zakończeniu encykliki wskazał, że Maryja "z macierzyńską troskliwością wstawia się za nami do swego Syna".
 • Macierzyństwo Maryi w ekonomii ł...
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II
 • Magnificat
  Magnificat jest arcydziełem Maryi, modlitwą umiłowaną i odmawianą przez katolików na przestrzeni wieków. Niech ono będzie i naszą modlitwą, pobudzającą do wdzięczności za wszystkie Boże dary...
 • Maryja a Eucharystia
  Konferencja ks. Winfrieda Wermtera.
 • Maryja pierwowzorem Kościoła
  Z konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, z brewiarza, t.III, s. 1438.
 • Maryja w działalności misyjnej C...
  Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela. (Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej przyszłości świata).
 • Maryja w kapeluszu
  Czy Maryja nosiła kapelusz? Z pewnością nie było to nakrycie głowy popularne w Jej czasie. Malarze jednak późniejszych wieków czasami przedstawiali Ją z takim dodatkiem.
 • Maryja zamiast psalmów...
  Przychodzi czas, kiedy ludzie odkrywają maryjną drogę. Że jest najkrótszym szlakiem do Boga. Że to najpewniejszy sposób na zjednoczenie z Chrystusem.
 • Maryja, dziewczyna z Nazaretu
  Tekst zaczerpnięty z posynodalnej adhortacji "Christus vivit" papieża Franciszka.
 • Maryja, gwiazda nadziei
  Benedykt XVI o Maryi w encyklice "Spe salvi".
 • Maryja, Matka nadziei
  "Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym" (1 Tm 4,10) - fragment orędzia Benedykta XVI na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.
 • Matka Boża
  Boże Narodzenie przypomina nam tajemnicę Bożego Macierzyństwa Maryi. Pozwala nam podziwiać czułość Matki dla Syna, rodząc nadzieję, że podobnie czuły jest Ojciec Niebieski dla swoich w Synu przybranych dzieci.
 • Matka Boża w moim życiu
  Artykuł br. Eugeniusza M. Najducha (1924-2011), franciszkanina z Niepokalanowa, napisany 12 września 1987 r.
 • Matka miłosierdzia
  Jan Paweł II, papież, w encyklice Dives in misericordia pisał o Matce Bożej: "Maryja jest równocześnie Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy - jak nikt inny - doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca".
 • Matka na zawsze
  Maryja żyje nadal w jedności z Synem, w niebie i stamtąd już zawsze opiekuje się wszystkimi dziećmi, które w zamian za siebie oddał Jej Syn umierając na krzyżu.
 • Matka naszego zawierzenia
  4 marca 1979 r. Jan Paweł II ogłosił pierwszą swoją encyklikę REDEMPTOR HOMINIS (ODKUPICIEL CZŁOWIEKA). W niej umieścił rozdział poświęcony Maryi, wskazując, że nikt inny, tak jak Ona, nie potrafi nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tajemnicy odkupienia.
 • Matka Odkupiciela
  Przez swoją wiarę Maryja stała się i jest Matką Odkupiciela Jezusa, ale jest także Matką wszystkich ludzi i wyprzedza nas, idąc na czele długiego orszaku świadków wiary.
 • Matka uczniów
  Krótka wzmianka o Maryi w Dziejach Apostolskich dowodzi, że Jej obecność we wspólnocie wierzących była od początku dostrzegana, a Jej rola w niej wzrastała.
 • Matka żyjących
  25 marca 1995, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, papież Jan Paweł II na zakończenie encykliki EVANGELIUM VITAE ("Ewangelia życia") zwrócił uwagę na Maryję, Matkę odrodzonych do życia Bożego.
 • Miecz ducha
  Szybko odkryto: modlitwa na pierwszych różańcach nie tylko porządkuje życie duchowe pustelnika czy mnicha. Ona uzbraja go w broń skutecznie chroniącą przed atakami złego, który krąży wokół, by zaatakować i doprowadzić do grzechu. A nawet więcej: to nie tylko narzędzie skutecznej obrony! Różaniec pozwala pokonać zło, odepchnąć je, oczyścić świat z potęgi grzechu.
 • Mnie to nie grozi?
  Świadectwo.