Litanie maryjne

Litania zaczerpnięta z książki ks. A. Derouville, O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Kraków 1983.

Litania, którą zatwierdził w 1601 r. papież Klemens VIII.

Litania fatimska Jana Pawła II, Fatima - 13 maja 1991 r.

Wspomóż nas

wesprzyj serwis