Litanie maryjne

06.12.2010

Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny

0 komentarzy · 17986 czytań · Drukuj

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Panno Maryjo, módl się za nami.
Nowa Ewo, której Syn zwycięży węża.
Zstępująca od Abrahama.
Dziewico, córko Syjonu.
Chwało Jeruzalem.
Radości Izraela.
Arko Przymierza.
Przybytku Najwyższego.
Dziewczyno młoda z Nazaretu.
Małżonko cieśli Józefa.
Małżonko sprawiedliwego.
Przez anioła Gabriela pozdrowiona.
Łaski pełna.
Matko Jezusa, Nauczyciela z Nazaretu.
Matko Najwyższego.
Matko Syna Dawidowego.
Matko Króla Izraela.
Matko Emanuela.
Matko przez działanie Ducha Świętego.
W której Słowo stało się Ciałem.
Z której Słowo zamieszkało wśród nas.
Błogosławiona między niewiastami.
Dziewico, która zawierzyłaś słowom Pana.
Pokorna służebnico Boża.
Obwołana błogosławioną przez wszystkie pokolenia.
W której Wszechmocny uczynił cuda.
Dziedziczko obietnic danych Abrahamowi.
Matko nowego Izraela.
Matko Mesjasza.
Która porodziłaś swego pierworodnego Syna w Betlejem.
Która owinęłaś Syna w pieluchy i złożyłaś w żłobie.
Odnaleziona z Józefem i Synem przez pasterzy.
Która ofiarowałaś Jezusa w świątyni.
Która złożyłaś Go w ramionach Symeona.
Zdziwiona tym, co powiedziane zostało o Jezusie.
Której duszę miał przeniknąć miecz.
Matko znaleziona z Dzieckiem przez Magów.
Matko, z Józefem i Jezusem uciekająca do Egiptu.
Która zaprowadziłaś Syna do Jerozolimy na Święto Paschy.
Która szukałaś Jezusa przez trzy dni.
Która odnalazłaś Go w domu Ojca.
Która strzegłaś spraw Bożych.
Która rozważałaś je w sercu swoim.
Której poddany był Jezus w Nazarecie.
Na której rękach umierał Józef.
Towarzyszko Jezusa na godach w Kanie.
Która rzekłaś: "Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Matko Jezusa, czyniąca wolę Ojca, który jest w niebie.
Matko Jezusa, słuchająca Słowa Bożego i strzegąca Go.
Matko stojąca u stóp krzyża.
Matko ucznia, którego Jezus umiłował.
Królowo apostołów, trwająca z nimi na modlitwie.
Niewiasto odziana w słońce.
Niewiasto ukoronowana dwunastoma gwiazdami.
Matko Kościoła pielgrzymującego.
Obrazie nowego Jeruzalem.
Rzeko wody żywej, wytryskającej z Tronu Baranka.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Opiekuj się nami, Królowo wszechświata.
W. Tyś naszą ucieczką, o Panno Maryjo.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swej wybrałeś Maryję na Matkę Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i przez dzieje zbawienia uczysz ludzi, jak żyć, by być Jej podobnymi, dozwól, prosimy, abyśmy przez Jej pośrednictwo od zła się ustrzegli i wiecznie w niebie Cię wielbić mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Litanie maryjne