Święci maryjni

21.01.2012

Jerzy Matulewicz, bł

0 komentarzy · 15590 czytań · Drukuj

27 stycznia w liturgicznym kalendarzu Kościoła nie ma żadnego święta, ani wspomnienia Matki Bożej. Znajdujemy jednak wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, kapłana, biskupa, zakonnika, którego głównym dziełem życia było uratowanie Zakonu Księży Marianów. Błogosławiony Jerzy nosi miano Odnowiciela i Reformatora Marianów, czyli wspólnoty zakonnej, która w centrum swojej duchowości i misji w Kościele ma osobę Maryi Niepokalanej. W Jej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia marianie odnajdują oblicze miłosiernego Boga, który przez Chrystusa dokonał odkupienia człowieka i stale obdarza go w sposób całkowicie bezinteresowny i darmowy darem łaski. Marianie, wpatrzeni w piękno Niepokalanej, troszczą się o to, aby cały Kościół był piękny wiernością Chrystusowi, a przez modlitwę i ofiarę gorliwie spieszą z pomocą tym, którzy jeszcze przechodzą bolesne oczyszczenie w czyśćcu, aby móc cieszyć się radością nieba.

Zakon Marianów założył bł. Stanisław Papczyński w XII wieku. Zakon rozwijał się i podejmował różnorodne prace przede wszystkim w Polsce (potem na Litwie, Białorusi, w Portugalii). Jednak w okresie zaborów zakony zostały skasowane i ich rozwój został zahamowany, zwłaszcza jeśli większość domów zakonnych znajdowała się w zaborze rosyjskim (jak to było w sytuacji marianów). Na początku XX wieku pozostało jedynie kilku marianów, a w 1908 tylko jeden. Wydawało się, że wspólnota zakonna marianów przestanie istnieć w Kościele. Wtedy właśnie pojawił się ks. Jerzy Matulewicz, wychowanek marianów z Mariampola (Litwa), i podjął się w 1909 bardzo trudnego zadania odnowy i reformy Zakonu, aby uratować go dla dobra całego Kościoła. Ksiądz Jerzy pociągnął za sobą innych księży, którzy zachwyceni jego miłością do Chrystusa i Kościoła weszli na drogę mariańskiego życia. Opatrzność Boża posłużyła się bł. Jerzym, aby charyzmat zakonny Marianów na nowo rozbłysnął nowym blaskiem w Kościele.

W życiu bł. Jerzego odkrywamy bardzo ważną prawdę dotyczącą więzi chrześcijanina z Maryją. Otóż "więź z Maryją", duchowość maryjna, jest łaską, o którą należy Boga prosić. Oznacza to, że nie można nauczyć się maryjności, że nie można jej zdobyć poprzez wierność maryjnym praktykom pobożnym. Najpierw trzeba otworzyć się na dar Maryi i wprowadzić Ją w swoją duchową przestrzeń. Wtedy dopiero Jej obecność zacznie się wyrażać w naszym życiu zgodnym z wolą Bożą i też przejawiać w praktykach pobożnych o charakterze maryjnym.

W życiu bł. Jerzego widzimy przykład dojrzewania maryjności, mozolnego odkrywania obecności Maryi w życiu duchowym, radosnego Jej przyjmowania. Dary Boże należy przyjmować z wdzięcznością, ale też pielęgnować je w sobie i rozwijać. Dotyczy to również duchowej więzi z Maryją. Taką postawę widzimy u bł. Jerzego, o czym świadczy jego modlitwa: "Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Syna Twego tę łaskę, abym Ciebie z każdym dniem coraz więcej miłował, coraz głębszą pokładał w Tobie ufność, coraz więcej cenił Twoją niezrównaną opiekę".

Więź z Maryją wyraża się w pokładaniu bezgranicznej ufności w Jej opiekę i pomoc. W życiu bł. Jerzego, co potwierdzali świadkowie w procesie beatyfikacyjnym, wiele razy spotykamy przykłady jego ufności we wstawiennictwo Maryi.

Istotną cechą maryjności bł. Jerzego było jego naśladowanie Maryi. To właśnie dlatego był postrzegany jako "wyczuwalnie maryjny". Chciał jak Maryja służyć Chrystusowi i Kościołowi. W Maryi upatrywał najdoskonalszy wzór świętości i Mistrzynię życia duchowego.

Błogosławiony Jerzy uczył, że "według jego zdania prawdziwe nabożeństwo do Matki Bożej polega na naśladowaniu cnót Matki Najświętszej" i przy każdej okazji zachęcał do naśladowania Jej cnót.

Niech bł. Jerzy, człowiek rozmiłowany w Chrystusie i Kościele, będzie dla nas wzorem autentycznej miłości do Maryi, abyśmy tak jak Ona żyli tylko miłością do Boga i bliźnich.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Święci maryjni

 • Alfons Maria de Liguori
  Maryja nadzieją wszystkich ludzi.
 • Andrzej z Krety
  Św. Andrzej z Krety, metropolita Gortyny, działał na Krecie. Zmarł ok. 740 roku. Jest autorem pięknego kanonu dla uczczenia narodzenia Matki Bożej oraz czterech homilii maryjnych - jednej na Zwiastowanie i trzech na Zaśnięcie.
 • Bartolomeo Longo
  Bł. Bartolomeo Longo (1841-1926) Postać świętego jest nierozłącznie związana z różańcem. Na kartach chrześcijańskiej duchowości zapisał się jako wielki propagator tej modlitwy oraz czciciel Matki Bożej.
 • Bazyli Wielki
  Św. Bazyli zafascynowany Chrystusem postanowił zostać mnichem Chrzest przyjął dopiero w wieku 28 lat, w 358 r. Uznawany za jednego z 4-ch wielkich Ojców Kościoła na Wschodzie - wielki wzorzec wiary i obraz miłości.Jest autorem dzieł dogmatycznych Przeciwko Eunomiuszowi, O pochodzeniu Ducha Świetego; pism ascetycznych m in. Reguł moralnych, Reguł dłuższych, Reguł krótszych, Wstępu do zarysu ascezy, O sądzie Bożym, O wierze; oprócz tego Mów, Homilii i Listów, a także Liturgii, której Kościół Wschodni używa do dnia dzisiejszego.
 • Bernadetta Soubirous
  Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Cierpiała wiele na astmę. Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi obyczajami. Sławna w świecie - tu chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia".
 • Bernard z Clairvaux
  Św. Bernard - autor znanej modlitwy do Najśw. Maryi Panny: "Pomnij..." - znany był też ze swej miłości do Matki Bożej, którą zwykł pozdrawiać w Kościele słowami: "Ave Maria!" Legenda głosi, iż któregoś razu odpowiedziała mu ona: "Salve, Bernardzie!" Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki Pańskiej.
 • Efrem Syryjczyk
  Efrem Syryjczyk umiał połączyć powołanie teologa i poety pisząc jedne z najpiękniejszych tekstów o Maryi. Twórca szkoły teologicznej w Nibisis. Był diakonem posługującym wspólnocie lokalnej. Zmarł w Edessie w 373 r. posługując chorym w czasie epidemii.
 • Ildefons z Toledo, św.
  Patron Toledo (Hiszpania), † 667.
 • Ireneusz
  Ireneusz, męczennik, uczeń św. Polikarpa. Był biskupem Lionu. Bronił wiary przed herezjami gnostyckimi. Jest twórcą pierwszego katechizmu pt Dowód prawdziwości nauki chrześcijańskiej". Podkreślał prymat Kościoła Rzymu ponad innymi kościołami.
 • Jan Bosco
  Kilka myśli na temat miejsca Maryi w życiu i działalności św. Jana Bosco (16 VIII 1815 - 31 I 1888).
 • Jan Chryzostom
  Św. Jan Chryzostom był uczniem pogańskiego filozofa Libaniusza i Ammiana Marcellina najwybitniejszego historyka późnego antyku. Od 381 nauczał w kościołach Antiochii, a dzięki swym zdolnościom krasomówczym zyskał przydomek "Złotousty". Wielokrotnie skazywany na wygnanie, zmarł w drodze na wybrzeże Morza Czarnego z wycieńczenia. Tuż przed śmiercią rzekł: "Chwała Bogu za wszystko".
 • Jan Duns Szkot
  Jan, znany jest jako Duns, w nawiązaniu do miasteczka Duns, w którym urodził się pod koniec 1265 r., i jako Szkot - w odniesieniu do swojej ojczyzny - Szkocji. Imię błogosławionego najczęściej kojarzone jest z Niepokalanym Poczęciem Maryi, którego był obrońcą i dla którego wypracował doktrynę, która później dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła była podstawą do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
 • Jerzy Popiełuszko, bł.
  Biografia bł. Jerzego Popiełuszki i jego homilia wygłoszona w Bytomiu, 8 X 1984, na 11 dni przed śmiercią.
 • Józef Kalasancjusz
  Jednym z charakterystycznych rysów duchowości św. Józefa Kalasancjusza była głęboka pobożność i cześć do Najświętszej Maryi Panny.
 • Józef Kowalski, bł.
  Obrońca różańca świętego.
 • Józef Oblubieniec Maryi
  O św. Józefie rzeczywiście niewiele wiadomo z Ewangelii. Jednak istnieje kilka informacji. Jemu została zaślubiona Maryja z Nazaretu.
 • Józef z Kupertynu
  Św. Józef z Kupertynu - patron studentów, lotników. W jego życiu Matka Boża kilkakrotnie interweniowała. W dzieciństwie został za Jej przyczyną uzdrowiony z ciężkiej choroby. Przed święceniami diakonatu w przejściu ostatnich egzaminów pomogła mu Maryja, wskazując fragment Pisma Świętego, z którego potem był pytany. 17 września 2013 rozpoczął się Jubileusz 350. rocznicy śmierci...
 • Justyn
  Św. Justyn, męczennik. Długo poszukiwał drogi do Boga. W wieku 33 lat przyjął chrzest w Efezie. U progu jego nawrócenia ma miejsce spotkanie z tajemniczym starcem, który wypowiada znamienne słowa: Módl się więc, by i przed tobą otwarły się bramy światłości, gdyż nikt niczego wiedzieć ani zrozumieć nie może, jeśli mu nie udzieli łaski zrozumienia Bóg i Chrystus Jego. Odtąd św. Justyn staje się żarliwym obrońcą wiary chrześcijańskiej, która doprowadzi go do męczeństwa. Podczas procesu odważnie wyznaje: "Jestem chrześcijaninem (...) Mam żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka (śmierć), to pójdę do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat przeminie, nie odmawia on swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki"
 • Katarzyna Labouré
  Ojciec Święty Pius XII, podczas kanonizacji, 27 lipca 1947 r., nazwał siostrę Katarzynę - Świętą Milczenia. Chyba żadne życie zakonne nie było tak zwykłe i tak proste, jak życie siostry Katarzyny. Modliła się, była posłuszna, uległa. Nikt nie wiedział o jej objawieniach. W wieku 9 lat, po śmierci matki powierza się bezgranicznej miłości Maryi. Mówi Jej: Ciebie obieram sobie za Matkę
 • Klara i Maksymilian
  Tych dwóch świętych łączyło jedno powołanie, kroczenie za Chrystusem w duchu św. Franciszka.
 • Ludwik Maria Grignon de Montfort
  Ludwik Maria Grignion de Montfort znany jest z dzieł dotyczących pobożności maryjnej: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i Tajemnica Maryi. Jest twórcą nowego nabożeństwa do Maryi zwanego Świętą Niewolą Miłości. Do rozsławienia oddania się Maryi w Jej niewolę przyczynił się papież Jan Paweł II swoją dewizą "Totus Tuus" zaczerpniętą z pism Ludwika Grignona de Montfort.
 • Maksymilian Kolbe w walce z syjo...
  Właściwa osoba na nasze czasy powszechnego zakłamania.
 • Maksymilian Maria Kolbe, św.
  Beatyfikowany 17 października 1971 r. przez papieża Pawła VI jako wzór życia kapłańskiego. Kanonizowany jako Męczennik z miłości przez papieża Jana Pawła II. Założyciel stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej". W wieku 28 lat redaktor naczelny i założyciel czasopisma "Rycerz Niepokalanej". Twórca największego klasztoru na świecie - Niepokalanowa.
 • Noniusz Alvarez Pereira
  Św. Noniusz od NMP (1360-1431) zasłynął jako mąż modlitwy i umartwienia oraz szczególnej miłości do Matki Bożej.
 • Nowenna do św. Maksymiliana
  Modlitwy i krótkie rozważania w oparciu o teksty św. Maksymiliana Kolbego - na każdy dzień nowenny.
 • Serafin z Sarowa, św.
  Życie swoje powierzyłem jedynemu prawdziwemu lekarzowi, Jezusowi Chrystusowi i Przenajświętszej Bogurodzicy.
 • Sofroniusz
  św. Sofroniusz, patriarcha Konstantynopola, żył na przełomie VI i VII wieku. Przeżył zajęcie miasta przez Arabów. Zmarł w 638 roku. Z pism jego zachowało się kazanie na uroczystość Zwiastowania. Przedstawił w nim Maryję w Bożym planie zbawienia.
 • Weronika Antal
  Weronika Antal - członkini Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, 60 lat temu w północnej Rumunii miała odwagę oddać swoje życie w obronie wiary i złożonego w tajemnicy ślubu czystości.