Nabożeństwa maryjne

15 luty 2011

Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy

0 komentarzy · 16370 czytań · Drukuj

Jutrznia

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień żiemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,

W królewskiej szaty przyodziana blask.

Przed wschodem słońca, Ty, ludzkości zorza,

Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego,

Największą wszechmoc tym okazał Bóg.

Syn ciało biorąc cudem z łona Twego,

Przywiódł nas, grzesznych, do Ojcowskich nóg.

Bogurodzico, korne słowo Twoje,

Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,

Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,

W blaski południa zamieniłaś noc.

Jak na obrazie tulisz swego Syna,

Gdy Mu anieli ukazują krzyż,

Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,

Przytul do Serca i do Boga zbliż.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico, Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś nasza ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie, Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Laudes

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,

Bez zmazy grzechu i wszelkich cnót wzór.

W miłości Boga Tyś jest najgoręsza,

Łaską przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik boga na swym rzymskim tronie,

Ogłosił światu Twej świętości cud.

Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,

W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie

Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.

Niechaj je zmaże i da przebaczenie

Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.

Niewyczerpana łask i cnót Skarbnico,

Nieustającą racz nam pomoc nieść.

Bądź niewinności tarczą i strażnicą,

Pomóż nam zawsze święte życie wieść.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywajac, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Pryma

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maaryjo, Matko wszystkich ludzi,

Z ogromem naszych współczująca win.

Niech nasza nędza litość Twoją budzi,

Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

Iż jesteś Matką dzieci Adamowych,

Świadczy Twa nazwa i obrazu treść.

Ty nam na lądach starych oraz nowych,

Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.

W licznych obrazach Tyś koronwana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.

Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,

Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.

Do Serca, Matko, mieczem przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:

Wszak Matką jesteś z polecenia Tego,

Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

W. Amen.

Tercja

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, wsech łask Pośredniczko,

Które Bóg złożył do Twych świętych rąk.

Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,

Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,

Jak promień słońca z wiekistych wzgórz,

Przez Twoje dłonie, Matko ukochana,

Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,

W objęciach Twoich skarb największy nasz.

Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,

W ręku swym władzę od Jezusa masz.

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy,

Racz duszy zawsze Pośredniczką być.

Nieustającej udziel nam pomocy,

Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotowa. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Seksta

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,

Coś ceną wielką mąk Syna, krwi.

Stała się naszą drugą Rodzicielką,

Przez miecz boleści, co w Twym Sercu tkwi.

Tam, u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,

Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,

W smutku bezmiernym dałaś łaski życie,

Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.

To życie łaski wlewać w życie ludzi,

Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.

Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,

Utwierdź nas w dobrym pośrednictwem swym.

Współodkupienie obraz Twój ogłasza,

Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.

W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,

Darz nas pomoca nieustanną swą.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Nona

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocą,

Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.

Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,

Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,

Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej.

Ty nam swą pomoc ślij nieustającą,

Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

Tę wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,

Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg.

Krew Jego święta życie nowe stwarza,

Które nam wydarł duszy naszej wróg.

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,

Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar.

Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,

Sługom ołtarza gorliwości żar.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Nieszpory

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,

Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.

Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,

Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,

Kiedy nadejdzie ostateczny czas.

Lecz miłosierdzie powierzył Bóg Tobie,

Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

W obrazie litość z oczu Twych jaśnieje,

Smutek głęboki Twą okala twarz.

Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje,

Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza, gdy śmierci zbliża się godzina,

Ziemskiej wędówki już nadejdzie kres.

Wstaw się za nami u swojego Syna,

Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Kompleta

Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy

Jutrznią światu zajaśniałaś.

Nieustannej Twej pomocy

Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, naszą tyś nadzieją,

Z obrazu Twego spływa dziwny czar.

Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją,

I najcenniejszy odkupienia dar.

A Twe źrenice zasępione trwogą,

Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż.

Gdzie dwa cheruby przyszłość wieszczą srogą,

W dłoniach swych dzierżac symbol męki-Krzyż.

Twoje wejrzenie duszę nam porywa,

Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.

Jezus przykładem do ufności wzywa,

On nie odrzuci prośby Matki swej.

Przez owe widmo kalwaryjskiej nocy,

I prrzez chwalebny zmartwychwstania blask.

Nieustającej, Matko, Twej pomocy,

Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.

Antyfona

Święta i Niepokalana Matko,

Bogurodzico, Dziewico Maryjo,

Nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

K. Tyś nasza ucieczką o Pani.

W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywajac, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkuienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych, przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

Zakończenie

(na melodię Inwokacji)

Przyjmij, o Najświętsza Panno,

Hołd ten oraz serc ofiarę.

Swą pomocą nieustanną,

Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę.

Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,

Aż przy Twoim spoczniem tronie.

Módlmy się: Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej nieustającej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracja z Matką Miłosierdzia
  Adoracja Najświętszego Sakramentu z Maryją Matką Bożego miłosierdzia.
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La...
  Rozważanie męki Jezusa wraz z Matką Bżą z La Salette.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryja wzorem człowieka wyznając...
  Nabożeństwo maryjne, ułożone w oparciu o "Dzienniczek" św. siostry Faustyny.
 • Maryjne nabożeństwo słowa Bożego
  Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec dla zaawansowanych
  Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.