Nabożeństwa maryjne

25 wrzesień 2011

Adoracja z Matką Miłosierdzia

0 komentarzy · 19386 czytań · Drukuj

Pieśń: "O zbawcza Hostio..."

Modlitwa:

Panie Jezu, ukryty pod postacią chleba. Oto dziś gromadzimy się u Twych stóp, aby rozważać przedziwne milosierdzie Boga, objawione w Twoim ziemskim życiu i w życiu Twojej Matki. Wypełniając wolę Twego Ojca, przyjąłeś ludzkie ciało z Dziewicy Maryi, która w chwili zwiastowania stała się Matką Boga. Dziękujemy Ci za Jej czynną miłość w tajemnicach odkupienia oraz za Jej błogosławione orędownictwo i duchowe macierzyństwo. Przyjmij, dobry Jezu, nasze modlitwy, które będziemy zanosić za Jej pośrednictwem. Ufamy, że nas wysłuchasz i okażesz swoje niezgłębione miłosierdzie.

Pieśń: "Jezu, ufam Tobie..." (3 razy).

Modlitwa uwielbienia.

Nawiedzając dom Elżbiety i Zachariasza, Maryja wyśpiewała pieśń uwielbienia świadoma, że wielkie rzeczy uczynił Jej Wszechmocny, a swoje milosierdzie zachowuje z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. Oto i my, odkupieni przez Ciebie, miłosierny Jezu, mamy żywą świadomość, że wszechmocny Pan uczynił nam wielkie rzeczy i wciąż zachowuje dla nas swoje miosierdzie. Racz przyjąć żarliwą modlitwę serc naszych, którą wraz z Maryją wypowiadamy, powtarzając po każdym wezwaniu: Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że Bóg wybrał Cię od wieków na Matkę Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że uchronił Cię od grzechu i obdarzył pełnią łask.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że dla naszego zbawienia ofiarnie współpracowałaś z Jezusem, Twoim Synem.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że pod krzyżem Jezusa zostałaś naszą Matką.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że będąc w niebie orędujesz za nami.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że dla wszystkich jesteś Matką Miłosierdzia.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że jesteś obecna w tajemnicy Kościoła Twego Syna.

Wielbi dusza moja Pana.

Wielbi dusza moja Pana, Maryjo, za to, że jesteś Królową i Matką naszego narodu.

Wielbi dusza moja Pana.

Pieśń maryjna: "Magnificat".

Modlitwa błagania i oddania.

Miłosierny Jezu, Odkupicielu nasz, Ty swoją śmierciązniweczyłeś nasze grzechy, zmartwychwstaniem przywróciłeś nam życie i godność dzieci Bożych, pokornie prosimy: niech zasługi Twojej bolesnej męki, śmierci oraz chwalebnego zmartwychwstaniabronią nas od ulegania słabościnaszej natury, od pokus szatana i przewrotności tego świata. Ty, Jezu, udzieliłeś Twej Matce niezwykłej łaski poznania i doświadczenia miłosierdzia, a także dałeś Jej udział w objawieniu go przez ofiarę własnego Serca, oto my oddajemy Ci, dla doświadczenia i objawienia Twego miłosierdzia, wszystkie nasze dobre czyny, przede wszystkim ofiary i cierpienia przyjęte w duchu wiary i miłości. Gorąco pragniemy, aby aż po krańce ziemi, do każdego ludzkiego serca, dotarło usprawiedliwiające i uświęcające Boże miłosierdzie, wysłużone Twoją wielkkanocną tajemnicą, w której oddałeś swoje życie w krwawej ofierze na okup za grzechy i za przerażającą ilość zła popełnionego przez ludzi od początku świata aż po jego kres. A teraz przyjmij, miłosierny Jezu, modlitwę wdzięczności naszych serc, którą wypowiadamy słowami pieśni.

Pieśń: "Cóż Ci, Jezu, damy..."

Modlitwa wstawiennicza.

Dobry Jezu, przez wrażliwe na wsszelki ból i nędze Serce Twojej Najświętszej Matki, niech się objawia w dziejach Kościoła i każdego człowieka Twoja wielka miłość miłosierna i przebaczająca. Prosimy Cię, powtarzając po każdym wezwaniu: Niech się wstawia do Ciebie Matka Milosierdzia!

Za prześladowany i dyskryminowany w niektórych krajach Kościół Chrystusowy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za wsystkie wspólnoty chrześcijańskie odłączone od Kościoła powszechnego.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za najwyżzego Pasterza Benedykta XVI przeciążonego odpowiedzialnością za losy Piotrowej Łodzi.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za biskupów, kapłanów, zakony, o ich duchowy i liczebny rozwój.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za misje katolickie, o powołania kapłańskie i zakonne wśród tubylczej ludności.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za dzieci i młodzież pozbawioną opieki duchowej i pomocy materialnej.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za rodziców, wychowawców i pracowników służby zdrowia.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za pracowników nauki, profesorów i nauczycieli.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miosierdzia!

Za ciężko pracujących i pozbawionych pracy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za pogrążonych w mrokach niewiary i walczących ateistów.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za ludzi zniewolonych przez nałogi, konających i grzeszników.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za szukających Boga i pragnących z Nim się pojednać.

Niech się wstawia do ciebie Matka Miłosierdzia!

Za tych, którzy już odeszli do wieczności, a potrzebują jeszcze naszej pomocy.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Za wszystkich, którzy potrzebują miosierdzia Boga.

Niech się wstawia do Ciebie Matka Miłosierdzia!

Modlitwa:

Przyjmij, o miłosierny Jezu, nasze niegodne modlitwy i modlitwy Twojej Najświętszej Matki, którą z wysokości krzyża uczyniłeś również i naszą Matką. Niech Ona nieustannie wstawia się za nami, otacza płaszczem swej opieki, chroni od nieszczęść i wyjednuje Boże miłosierdzie. Amen.

Pieśń: "Miłosierna Matko Boża..."

Modlitwa do Matki Bożej:

Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, Matko łaski Bożej i miłosierdzia, do Twego Niepokalanego Serca z ufnością zanosimy błaganie: kieruj nami na wszystkich drogach naszych, błogosław nam w zajęciach, pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, wspomagaj w naszych walkach itrudnościach, strzeż wśród niebezpieczeństw duszy i ciała, i zachowaj od wszelkiego zła. Wejrzyj szczególnie na naszą Ojczyznę i wyjednaj jej trwały pokój i bezpieczeństwo. Ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca.Wierzymy, że Twój Syn wszystko uczyni, o co dla nas będziesz prosić, aby przez Ciebie był jeszcze bardziej uwielbiony teraz i na wieki. Amen.

Pieśń: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna..."

Pieśń: "Przed tak wielkim Sakramentem".

Błogosławieństwo.

 

 

 

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się , żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Wspomóż nas

wesprzyj serwis

Nabożeństwa maryjne

 • Adoracja ku czci Imienia Jezus
  Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.
 • Adoracja na zakończenie roku
  Adoracja na zakończenie roku: Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy.
 • Adoracja na Zwiastowanie Pańskie
  I zamieszkało między nami - adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca).
 • Adoracje Adwentowe
  Adoracje na okres Adwentu: 1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają. 2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze (pierwszy piątek miesiąca). 3. Powrót Chrystusa. 4. Pan jest blisko. 5. Maryja w Adwencie.
 • Adoracje na Boże Narodzenie
  Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.
 • Adoracje na Objawienie Pańskie (...
  Złoto, kadzidło i mirra, A światłość w ciemności świeci i Dzieci światłości - to trzy adoracje na uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
 • Adoracje na Ofiarowanie Pańskie
  Twoją duszę przeszyje miecz boleści; Pozdrawiamy Cię, Matko naszego Pana - adoracje do wykorzystania na święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).
 • Adoracje ze Świętą Rodziną
  Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny: 1. Rodzina dzieci Bożych. 2. Był im poddany. 3. Za naszymi rodzinami prosimy.
 • Akatyst
  Akatyst ku czci Bogurodzicy.Hymn Akathistos ku czci Bogurodzicy nazywany jest najpiękniejszym i najstarszym hymnem maryjnym literatury chrześcijańskiej. W hymnie tym Kościół śpiewa swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i swoją wdzięczność dla Bożej Rodzicielki.
 • Błogosławieństwo ziół i kwiatów
  Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia.
 • Droga Krzyżowa - Medytacje obok ...
  Wraz z Maryją Drogą Krzyżową Jej Syna - medytacyjne spojrzenie na Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa.
 • Droga Krzyżowa dla cierpiących
  Chorzy, cierpiący, doświadczeni przez życie mogą w poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej odkrywać siebie i łączyć się z cierpieniami Chrystusa i Jego Matki.
 • Droga Krzyżowa z Bolesną Matką P...
  Z Bolesną Matką Pięknej Miłości, drogą krzyżową Jej Syna.
 • Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La...
  Rozważanie męki Jezusa wraz z Matką Bżą z La Salette.
 • Droga Krzyżowa ze św. Maksymilianem
  Teksty zaczerpnięte ze wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego w Auschwitz (Gustaw Morcinek, ks. Konrad Szweda, Brunon Borgowiec)
 • Godzinki o Matce Bożej Bolesnej
  Godzinki o Matce Bożej Bolesnej do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Matce Bożej Nieustają...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu...
  Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy, do prywatnego odmawiania.
 • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
  Koronka składa się z trzech dziesiątków.
 • Koronka do NMP Niepokalanie Pocz...
  Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ. Składa się ona z 3 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś i 3 Chwała Ojcu.
 • Koronka do Serca Maryi
  Jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x Ojcze nasz... i 7 x Zdrowaś Maryjo..., przy rożważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.
 • Koronka do Siedmiu Boleści
  Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Jest rozpowszechniona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom w Kibeho (1981-83) w Rwandzie. Według bp. Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To, o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy - powiedziała 31 maja 1982 r. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Maryja kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
 • Koronka do Siedmiu Radości Maryi
  Koronka do Siedmiu Radości NMP, zwana jest też koronką franciszkańską (koronką seraficką). Zwyczaj odmawiania Koronki rozwinął się w zakonach franciszkańskich od XV w.
 • Koronka Dziesięciu Cnót Ewangeli...
  Modlitwa odmawiana przez marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieża Innocentego XII w roku 1699 w oparciu o "Regułę dziesięciu Cnót NMP".
 • Koronka o zwycięstwo nad szatanem
  Modlitwa "Potężna Niebios Królowo", w formie koronki, której w 1908 r. papież Pius X nadał 300 dni odpustu.
 • Maryja wzorem człowieka wyznając...
  Nabożeństwo maryjne, ułożone w oparciu o "Dzienniczek" św. siostry Faustyny.
 • Maryjne nabożeństwo słowa Bożego
  Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.
 • Mater Dolorosa
  Adoracja na Wielką Sobotę.
 • Radosne Tajemnice: Rozważania na...
  Rozważania zaczerpnięte ze strony Firm in the faith with Mary ("Mocni w wierze z Maryją").
 • Różaniec dla zaawansowanych
  Rozważania przeznaczone są do osobistych rozmyślań. Zawierają tylko tematy-klucze do dłuższych medytacji nad tajemnicami Bożymi i praktyczne wnioski do zastosowania w życiu. Tematy rozważań i postanowienia zostały zaczerpnięte z książki: Różaniec Święty, Stanisław Tworkowski, Niepokalanów, 1951 r.
 • Różaniec męczennika
  Rozważania tajemnic bolesnych wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w dniu jego śmierci, 19 października 1984 roku.
 • Różaniec przed Najświętszym Sakr...
  Rozważania, które pomogą nam spojrzeć na swoje życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Różaniec w obliczu Eucharystycznego
  Różaniec w obliczu Chrystusa Eucharystycznego, Warszawa, 30-31.08.1973; 2.11.1975. Rozważania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
 • Różaniec ze św. Maksymilianem
  Rozważania zaczerpnięte z Pism i Konferencji św. Maksymiliana.
 • Różaniec zniechęconych
  Najlepszą formą wyjścia ze zniechęcenia jest modlitwa i miłość bliźniego. Rozważanie tajemnic różańca pomaga wyjść z wiru egoistycznego myślenia.
 • Rozważania różańcowe
  Rozważania pomocne do tego, by przyjrzeć się własnemu życiu, w świetle życia Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 2
  Rozważania mogące pomóc w tym, by spojrzeć na własne życie oczami Jezusa i Maryi.
 • Rozważania różańcowe 3
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rozważania różańcowe 4
  Rozważania z modlitwami wybranymi z Dzienniczka św. Faustyny.
 • Rycerski Różaniec
  Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Zamyślenia różańcowe
  Medytacyjne zamyślenia nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi.

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Najciekawsze tematy

Losowy wątek

Ta..., to drodzy katecheci, przekazujcie młodzieży jak najwięcej informacji dotyczących świętych, a na 100% zobaczycie efekt... Z całego serca życzę Wam powodzenia. __________________________________________ Sorry, ale to jest dla mnie śmieszne. To jest moje zdanie, które uszanujcie. Tyle w temacie, bo chyba się nie dogadamy. Wy będziecie bronić swojej racji, ja z Teresa_91 swojej.
Duchowna_92 · 12-05-2010 17:46